«Հայաստանի Հանրապետության 2019-2023 թվականների զբաղվածության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծ

0
62

Նախագիծ
Հավելված

Աշխատանքի և զբաղվածության
վարչություն
Հեռ. 010565354