2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 1

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 2

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 3

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 4

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 5

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 6

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝՝ Մաս 7

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 8

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 9

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 10

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 11

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 12

2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը` հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով՝ Մաս 13