Ովքե՞ր կարող են խնամվել շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում և ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ

0
82

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը շարունակում է շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ մատուցել նախարարության ենթակայությամբ գործող հաստատություններում (տուն-ինտերնատ) և դրամաշնորհի տրամադրման պայմանագիր կնքած կազմակերպությունների խնամքի կենտրոններում։  

Ծառայությունները տրամադրվում են դրա կարիքն ունեցող 65 տարեկանը լրացած տարեց և 18 տարեկանը լրացած հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ գնահատված անհատական սոցիալական կարիքի հիման վրա։  

Շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում խնամվող անձանց տրամադրվում է կացարան, խնամք, առաջնային բժշկական օգնություն և սպասարկում, սոցիալ-հոգեբանական օգնություն, իրավական խորհրդատվություն, պրոթեզաօրթոպեդիկ ու վերականգնողական պարագաներ և այլն։ Տարեցներն ապահովվում են սննդով, հագուստով, անհրաժեշտ կահույքով, անձնական հիգիենայի պարագաներով։ 

Անհրաժեշտ ծառայություններ ստանալու համար քաղաքացին կարող է դիմել իր բնակության վայրի Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն՝ ներկայացնելով անձը և կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթեր, բժշկական քարտ։ Անհատական սոցիալական կարիքների գնահատումից և խնամքի տրամադրման դրական եզրակացությունն ստանալուց հետո քաղաքացին կուղեգրվի համապատասխան հաստատություն։

Հիշեցնենք, որ պետական ենթակայությամբ գործում է խնամքի 4 հաստատություն․ 2-ը՝ ընդհանուր տիպի (Նորքի տուն-ինտերնատ և Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ), 2-ը՝ հատուկ մասնագիտացված (Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ և Ձորակ խնամքի կենտրոն)։ Դրամաշնորհի տրամադրման պայմանագրի հիման վրա խնամքի ծառայություններ են մատուցում նաև Վանաձորի տարեցների տուն հիմնադրամն ու Գյումրու տարեցների խնամքի կենտրոնը։