2020թ. դիմումների տեսություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

           2020թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 17946 փաստաթուղթ, որից 3387 գրություն, 151 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  4423 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 9985 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 4284:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 802 քաղաքացի, որից 266-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 422-ը՝ բանավոր դիմում, 114-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

  Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4423  դիմում, որից  4001-ը գրավոր է, 422-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 3927-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 74-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 5957 փաստաթուղթ,  որից 2067 գրություն, 3761 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 129 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   104-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

  Ելքագրված  3761 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 2462 (65%)-ը պարզաբանվել է, 980 (26%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 115-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 204-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 1986 (50%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 903 (23%), կենսաթոշակային նպաստների 276 (7%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 238 (6%),  բնակարան հատկացնելու  144 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 125 (3%), տարեցների հիմնահարցերի 116 (3%)  և  սոցիալական աջակցության նպաստների 70 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 129 (31%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 116 (27%), բնակարան հատկացնելու  54 (13%), կենսաթոշակային նպաստների 34 (8%), օգնություն հատկացնելու 22 (5%), սոցիալական աջակցության նպաստների 16 (4%), ավանդի փոխհատուցման 17 (4%) , տարեցների հիմնահարցերի 13 (3%)  և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 9 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարների  երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի։

 2019Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 26337604Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 998517946Աճել է10342
2Գրություններ, որից՝ 45-օրենսդրական ակտի նախագիծ2729Գրություններ,  որից՝  151-օրենսդրական  ակտի նախագիծ3538Աճել է809
3Ներքին փաստաշրջանառություն2633Ներքին փաստաշրջանառություն9985Աճել է7352
4Քաղաքացիների դիմումներ2242Քաղաքացիների դիմումներ4423Աճել է2181
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 5-ԹԵԺ ԳԻԾ1731ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 23 -ԹԵԺ ԳԻԾ4001Աճել է2270
 բ.  Բանավոր դիմումներ511բ.  Բանավոր դիմումներ422Նվազել է-89
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1423Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը802Նվազել է-621
 ա. Գրավոր դիմումներ270ա. Գրավոր դիմումներ266Նվազել է-4
 բ.  Բանավոր դիմումներ511բ.  Բանավոր դիմումներ422Նվազել է-89
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      642գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      114Նվազել է-528
6Հսկողական փաստաթղթեր476Հսկողական փաստաթղթեր502Աճել է26
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ51ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ273Աճել է222
       
 2019Թ.ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2881Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5957Աճել է3076
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 64 օրենսդրական ակտի նախագիծ1221Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -129 օրենսդրական  ակտի նախագիծ2196Աճել է975
3Դիմումների պատասխաններ1660Դիմումների պատասխաններ3761Աճել է2101

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2020թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 8113 փաստաթուղթ, որից 2193 գրություն, 97 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2706 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3117 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2606:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 719 քաղաքացի, որից 268-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 412-ը՝ բանավոր դիմում, 39-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2706  դիմում, որից 2294-ը գրավոր է, 412-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2144-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 150-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3258 փաստաթուղթ,  որից 1448 գրություն, 1755  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 55 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   35-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  1755 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 743 (42%)-ը պարզաբանվել է, 813 (46%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 24-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 175-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 862 (38%), օգնություն հատկացնելու 482 (21%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 331 (14%),  կենսաթոշակային նպաստների 191 (8%), բնակարան հատկացնելու  137 (6%),հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 81 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 71 (3%) և տարեցների հիմնահարցերի 55 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 124 (30%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 119 (29%), բնակարան հատկացնելու  54 (13%), կենսաթոշակային նպաստների 25 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 20 (5%), օգնություն հատկացնելու 24 (6%), ավանդի փոխհատուցման 11 (3%) ,հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 12 (3%), աշխատանքի տեղավորման միջնորդության 7 (2%)  և տարեցների հիմնահարցերի 7 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում   նախարարի   և   փոխնախարարների  մոտ ընդունելություն չի կայացել։

 2019Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 24117131Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 31178113Աճել է982
2Գրություններ, որից՝ 30-օրենսդրական ակտի նախագիծ2333Գրություններ,  որից՝  97-օրենսդրական  ակտի նախագիծ2290Նվազել է-43
3Ներքին փաստաշրջանառություն2411Ներքին փաստաշրջանառություն3117Աճել է706
4Քաղաքացիների դիմումներ2387Քաղաքացիների դիմումներ2706Աճել է319
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 13-ԹԵԺ ԳԻԾ1863ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 23 -ԹԵԺ ԳԻԾ2294Աճել է431
 բ.  Բանավոր դիմումներ524բ.  Բանավոր դիմումներ412Նվազել է-112
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1350Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը719Նվազել է-631
 ա. Գրավոր դիմումներ334ա. Գրավոր դիմումներ267Նվազել է-67
 բ.  Բանավոր դիմումներ524բ.  Բանավոր դիմումներ412Նվազել է-112
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      492գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      39Նվազել է-453
6Հսկողական փաստաթղթեր466Հսկողական փաստաթղթեր262Նվազել է-204
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ75ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ138Աճել է63
       
 2019Թ.ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2892Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3258Աճել է366
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 89 օրենսդրական ակտի նախագիծ1074Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -55 օրենսդրական  ակտի նախագիծ1503Աճել է429
3Դիմումների պատասխաններ1818Դիմումների պատասխաններ1755Նվազել է-63

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2020թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7909 փաստաթուղթ, որից 2482 գրություն, 134 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2202 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3091 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3627:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 745 քաղաքացի, որից 247-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 389-ը՝ բանավոր դիմում, 109-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2202  դիմում, որից 1813-ը գրավոր է, 389-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1632-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 181-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3574 փաստաթուղթ,  որից 1312 գրություն, 2218  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 44 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   29-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  2218  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1098 (50%)-ը պարզաբանվել է, 858 (39%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 224-ը (10%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 38-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

 Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 777 (43%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 373 (21%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 159 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 108 (6%), բնակարան հատկացնելու  86 (5%), օգնություն հատկացնելու 57 (3%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 54 (3%), տարեցների հիմնահարցեր 63 (3%), կենսաթոշակային նպաստների 41 (2%) և աշխատանք տրամադրելու  42 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 134 (34%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 110 (28%), բնակարան հատկացնելու  48 (12%), կենսաթոշակային նպաստների 36 (9%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 9 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 13 (3%), օգնություն հատկացնելու 9 (2%), ավանդի փոխհատուցման 9 (2%)  և  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 6 (2%) վերաբերյալ դիմումները: Հաշվետու ժամանակահատվածում   նախարարի   և   փոխնախարարների  մոտ ընդունելություն չի կայացել։

 2019Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 24487409Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 30917909Աճել է500
2Գրություններ, որից՝ 30-օրենսդրական ակտի նախագիծ2450Գրություններ,  որից՝  134-օրենսդրական  ակտի նախագիծ2616Աճել է166
3Ներքին փաստաշրջանառություն2448Ներքին փաստաշրջանառություն3091Աճել է643
4Քաղաքացիների դիմումներ2511Քաղաքացիների դիմումներ2202Նվազել է-309
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ1689ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 24 -ԹԵԺ ԳԻԾ1813Աճել է124
 բ.  Բանավոր դիմումներ822բ.  Բանավոր դիմումներ389Նվազել է-433
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1567Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը745Նվազել է-822
 ա. Գրավոր դիմումներ272ա. Գրավոր դիմումներ247Նվազել է-25
 բ.  Բանավոր դիմումներ822բ.  Բանավոր դիմումներ389Նվազել է-433
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      473գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      109Նվազել է-364
6Հսկողական փաստաթղթեր445Հսկողական փաստաթղթեր343Նվազել է-102
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ83ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ157Աճել է74
       
 2019Թ.ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2943Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3574Աճել է631
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 79 օրենսդրական ակտի նախագիծ1071Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -44 օրենսդրական  ակտի նախագիծ1356Աճել է285
3Դիմումների պատասխաններ1872Դիմումների պատասխաններ2218Աճել է346

01.09.2020-30.09.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ     

        2020թ. սեպտեմբեր  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 9696 փաստաթուղթ, որից 2426 գրություն, 68 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3744 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3458 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3784:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1187 քաղաքացի, որից 412-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 691-ը՝ բանավոր դիմում, 84-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3744  դիմում, որից  3053-ը գրավոր է, 691-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2862-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 191-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4635 փաստաթուղթ,  որից 1473 գրություն, 3104 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 58 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   33-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  3104  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1668 (54%)-ը պարզաբանվել է, 1076 (35%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 57-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 303-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1105 (36%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 476 (16%), օգնություն հատկացնելու 313 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 238 (8%), բնակարան հատկացնելու  202 (7%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 149 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 147 (5%),  կենսաթոշակային նպաստների 110 (4%),  աշխատանք տրամադրելու 99 (3%) , տարեցների հիմնահարցերի 97 (3%) և  ավանդի փոխհատուցման 52 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 155 (22%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 144 (21%), բնակարան հատկացնելու  144 (21%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 59 (9%), սոցիալական աջակցության նպաստների 49 (7%), ավանդի փոխհատուցման 38 (5%), օգնություն հատկացնելու 32 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 21 (3%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 16 (2%)  և տեղեկատվության տրամադրման 11 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է փոխնախարարների  երեք  ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս  քաղաքացի։

 2019Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ.  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 21847236Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 34589696Աճել է2460
2Գրություններ, որից՝43-օրենսդրական ակտի նախագիծ2554Գրություններ,  որից՝  68-օրենսդրական  ակտի նախագիծ2494Նվազել է-60
3Ներքին փաստաշրջանառություն2184Ներքին փաստաշրջանառություն3458Աճել է1274
4Քաղաքացիների դիմումներ2498Քաղաքացիների դիմումներ3744Աճել է1246
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 6-ԹԵԺ ԳԻԾ1760ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ -36  ԹԵԺ ԳԻԾ3053Աճել է1293
 բ.  Բանավոր դիմումներ738բ.  Բանավոր դիմումներ691Նվազել է-47
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1384Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1187Նվազել է-197
 ա. Գրավոր դիմումներ313ա. Գրավոր դիմումներ412Աճել է99
 բ.  Բանավոր դիմումներ738բ.  Բանավոր դիմումներ691Նվազել է-47
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      333գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      84Նվազել է-249
6Հսկողական փաստաթղթեր483Հսկողական փաստաթղթեր392Նվազել է-91
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ80ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ146Աճել է66
       
 2019Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3288Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4635Աճել է1347
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝ -78 օրենսդրական ակտի նախագիծ1176Պաշտոնական գրություններ,  որից՝- 58 օրենսդրական  ակտի նախագիծ1531Աճել է355
3Դիմումների պատասխաններ2112Դիմումների պատասխաններ3104Աճել է992

                                                   01.08.2020-31.08.2020 

 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

2020թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության                                                           վերաբերյալ

2020թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 9345 փաստաթուղթ, որից 2278 գրություն, 41 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3599 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3427 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3834:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1109 քաղաքացի, որից 209-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 881-ը՝ բանավոր դիմում, 19-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3599  դիմում, որից  2718-ը գրավոր է, 881-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2597-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 121-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 4378 փաստաթուղթ,  որից 1193 գրություն, 3124 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 61 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   22-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  3124  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1890 (60%)-ը պարզաբանվել է, 929 (30%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 48-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 257-ին (8%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1041 (38%),  օգնություն հատկացնելու 320 (12%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 260 (10%), բնակարան հատկացնելու  220 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 214 (8%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 179 (7%), կենսաթոշակային նպաստների 161 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 100 (4%),   աշխատանք տրամադրելու 83 (3%) և  ավանդի փոխհատուցման 48 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 183 (21%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 172 (20%), օգնություն հատկացնելու 122 (14%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 87 (10%), բնակարան հատկացնելու  89 (10%), ավանդի փոխհատուցման 51 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 47 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 35 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 26 (3%)  և տեղեկատվության տրամադրման 15 (2%)   վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է նախարարի   մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի: Կայացել է  փոխնախարարների   երեք  ընդունելություն, որին մասնակցել է  յոթ քաղաքացի։

 2019Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ.  ՕԳՈՍՏՈՍ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝22907813Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 34279345Աճել է1532
2Գրություններ, որից՝42-օրենսդրական ակտի նախագիծ2910Գրություններ,  որից՝  41-օրենսդրական  ակտի նախագիծ2319Նվազել է-591
3Ներքին փաստաշրջանառություն2290Ներքին փաստաշրջանառություն3427Աճել է1137
4Քաղաքացիների դիմումներ2613Քաղաքացիների դիմումներ3599Աճել է986
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 8-ԹԵԺ ԳԻԾ1932ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝57 -ԹԵԺ ԳԻԾ2718Աճել է786
 բ.  Բանավոր դիմումներ681բ.  Բանավոր դիմումներ881Աճել է200
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1376Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1090Նվազել է-286
 ա. Գրավոր դիմումներ428ա. Գրավոր դիմումներ209Նվազել է-219
 բ.  Բանավոր դիմումներ681բ.  Բանավոր դիմումներ881Աճել է200
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      267գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      19Նվազել է-248
6Հսկողական փաստաթղթեր370Հսկողական փաստաթղթեր383Աճել է13
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ82ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ109Աճել է27
       
 2019Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2624Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4378Աճել է1754
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝62 օրենսդրական ակտի նախագիծ905Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ -61 օրենսդրական  ակտի նախագիծ1254Աճել է349
3Դիմումների պատասխաններ1719Դիմումների պատասխաններ3124Աճել է1405

                                                       01.07.2020-31.07.2020 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաևնախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության   վերաբերյալ

2020թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 12129 փաստաթուղթ, որից 2749 գրություն, 39 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  5107 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 4234 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 5269:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1259 քաղաքացի, որից 138-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 1121-ը՝ բանավոր դիմում ։

Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5107  դիմում, որից  3986-ը գրավոր է, 1121-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 3820-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 166-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 6089 փաստաթուղթ,  որից 1249 գրություն, 4786 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 54 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   27-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված  4786  դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 3608 (75%)-ը պարզաբանվել է, 806 (17%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 104-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 268-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 1148 (29%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 900 (23%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 420 (11%), կենսաթոշակային նպաստների 334 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 318 (8%), բնակարան հատկացնելու  269 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 228 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 141 (4%),   աշխատանք տրամադրելու 95 (2%) և  ավանդի փոխհատուցման 79 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 394 (35%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 184 (16%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 166 (15%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 112 (10%), ավանդի փոխհատուցման 63 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 54 (5%), բնակարան հատկացնելու  46 (4%), կենսաթոշակային նպաստների 28 (2%) , տեղեկատվության տրամադրման 26 (2%) և աշխատանք տրամադրելու 23 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է   փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի։

 2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ.  ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 25617436Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 423412129Աճել է4693
2Գրություններ, որից՝ 39-օրենսդրական ակտի նախագիծ2626Գրություններ, որից՝ 39-օրենսդրական ակտի նախագիծ2788Աճել է162
3Ներքին փաստաշրջանառություն2561Ներքին փաստաշրջանառություն4234Աճել է1673
4Քաղաքացիների դիմումներ2249Քաղաքացիների դիմումներ5107Աճել է2858
 ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 12-ԹԵԺ ԳԻԾ1635ա.  Գրավոր դիմումներ, որից՝  27-ԹԵԺ ԳԻԾ3986Աճել է2351
 բ.  Բանավոր դիմումներ614բ.  Բանավոր դիմումներ1121Աճել է507
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1205Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1259Աճել է54
 ա. Գրավոր դիմումներ256ա. Գրավոր դիմումներ138Նվազել է-118
 բ.  Բանավոր դիմումներ614բ.  Բանավոր դիմումներ1121Աճել է507
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      335գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      0Նվազել է-335
6Հսկողական փաստաթղթեր691Հսկողական փաստաթղթեր442Նվազել է-249
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ221ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ135Նվազել է-86
       
 2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՀՈՒԼԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3391Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ6089Աճել է2698
2Պաշտոնական գրություններ, որից՝62 օրենսդրական ակտի նախագիծ1126Պաշտոնական գրություններ, որից՝  64-օրենսդրական  ակտի նախագիծ1303Աճել է177
3Դիմումների պատասխաններ2265Դիմումների պատասխաններ4786Աճել է2521

  01.06.2020-30.06.2020 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ        

2020թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաևնախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության                                                                վերաբերյալ

2020թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 17508 փաստաթուղթ, որից 3232 գրություն, 56 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  6419 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 7801 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 5469:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 853 քաղաքացի, որից 270-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 583-ը՝ բանավոր դիմում, 0-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան։

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6419  դիմում, որից  5836-ը գրավոր է, 583-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 5631-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 205-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 6934 փաստաթուղթ,  որից 1188 գրություն, 5682 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   38-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 5682 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 4636 (82%)-ը պարզաբանվել է, 754 (13%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 114-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 178-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 2515 (43%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 921 (16%), կենսաթոշակային նպաստների 403 (7%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 385 (7%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 384 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 379 (6%), բնակարան հատկացնելու  218 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 183 (3%),   աշխատանք տրամադրելու 159 (3%), ավանդի փոխհատուցման 129 (2%), տեղեկատվության տրամադրման 41 (1%), տարեցների հիմնահարցերի 35 (1%) և երեխաների և կանանց իրավունքների պաշտպանության 34 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 145 (25%), օգնություն հատկացնելու 125 (21%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 94 (16%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 48 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 43 (7%), ավանդի փոխհատուցման 39 (7%), տեղեկատվության տրամադրման 22 (4%), բնակարան հատկացնելու  21 (4%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 14 (2%), կենսաթոշակային նպաստների 14 (2%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 11 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է տասներեք քաղաքացի։

 2019Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ.  ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 12065284Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 780117508Աճել է12224
2Պաշտոնական գրություններ2097Գրություններ, որից՝ 56-օրենսդրական ակտի նախագիծ3288Աճել է1191
3Ներքին փաստաշրջանառություն1206Ներքին փաստաշրջանառություն7801Աճել է6595
4Քաղաքացիների դիմումներ1981Քաղաքացիների դիմումներ6419Աճել է4438
 ա. Գրավոր դիմումներ1484ա. Գրավոր դիմումներ,  որից՝ 29-ԹԵԺ ԳԻԾ5836Աճել է4352
 բ.  Բանավոր դիմումներ497բ.  Բանավոր դիմումներ583Աճել է86
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1219Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը853Նվազել է-366
 ա. Գրավոր դիմումներ309ա. Գրավոր դիմումներ270Նվազել է-39
 բ.  Բանավոր դիմումներ497բ.  Բանավոր դիմումներ583Աճել է86
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      413գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      0Նվազել է-413
6Հսկողական փաստաթղթեր430Հսկողական փաստաթղթեր508Աճել է78
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ73ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ135Աճել է62
       
 2019Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՀՈՒՆԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2843Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ6934Աճել է4091
2Պաշտոնական գրություններ974Պաշտոնական գրություններ, որից՝  64-օրենսդրական  ակտի նախագիծ1252Աճել է278
3Դիմումների պատասխաններ1869Դիմումների պատասխաններ5682Աճել է3813

     01.05.2020-31.05.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. մայիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության

վերաբերյալ

2020թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 19436  փաստաթուղթ, որից 2034 գրություն, 62 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  14900 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2440 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 13212:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 678 քաղաքացի, որից 211-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 467-ը՝ բանավոր դիմում, 0-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան (Մայիս ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելության բաժինը հիմնականում  իր գործառույթներն իրականացրել է հեռավար եղանակով՝ քաղաքացիների խնդիրներին անդրադառնալով բջջային հեռախոսազանգերի միջոցով):

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 14900  դիմում, որից  14433-ը գրավոր է, 467-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 14038-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 395-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

 Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 18112 փաստաթուղթ,  որից 965 գրություն, 17083 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   35-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 17083 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 16359 (96%)-ը պարզաբանվել է, 472 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 118-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 134-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 9913 (69%), տեղեկատվության տրամադրման 1796 (12%), սոցիալական աջակցության նպաստների 563 (4%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 551 (4%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 423 (3%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 317 (2%), կենսաթոշակային նպաստների 238 (2%), բնակարան հատկացնելու  198 (1%),  ավանդի փոխհատուցման 185 (1%) և աշխատանքի տրամադրելու 131 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 103 (22%),  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 79 (17%), տեղեկատվության տրամադրման 70 (15 %),  դիմումի ընթացքի ճշգրտման 44 (9%), ավանդի փոխհատուցման 46 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 45 (10%), սոցիալական աջակցության նպաստների 34 (7%) և բնակարան հատկացնելու  18 (4%),    վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունելություն չի կայացել արտակարգ դրությամբ պայմանավորված։

 2019Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ.  ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 4497208Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ, որից ներքին՝ 244019436Աճել է12228
2Պաշտոնական գրություններ3813Գրություններ,  որից՝ 62 -օրենսդրական ակտի նախագիծ2096Նվազել է-1717
3Ներքին փաստաշրջանառություն449Ներքին փաստաշրջանառություն2440Աճել է1991
4Քաղաքացիների դիմումներ2946Քաղաքացիների դիմումներ14900Աճել է11954
 ա. Գրավոր դիմումներ2223ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ14433Աճել է12210
 բ.  Բանավոր դիմումներ723բ.  Բանավոր դիմումներ467Նվազել է-256
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1545Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը678Նվազել է-867
 ա. Գրավոր դիմումներ379ա. Գրավոր դիմումներ211Նվազել է-168
 բ.  Բանավոր դիմումներ723բ.  Բանավոր դիմումներ467Նվազել է-256
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      443գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      0Նվազել է-443
6Հսկողական փաստաթղթեր431Հսկողական փաստաթղթեր540Աճել է109
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ150ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ120Նվազել է-30
       
 2019Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2105Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ18112Աճել է16007
2Պաշտոնական գրություններ983Պաշտոնական գրություններ, որից՝   64-օրենսդրական  ակտի նախագիծ1029Աճել է46
3Դիմումների պատասխաններ1122Դիմումների պատասխաններ17083Աճել է15961

01.04.2020-30.04.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 2020թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 21504  փաստաթուղթ, որից 1802 գրություն, 85 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  17427 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2190 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 9805:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 590 քաղաքացի, որից 57-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 533-ը՝ բանավոր դիմում, 0-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան (Ապրիլ ամսվա ընթացքում քաղաքացիների ընդունելության բաժինը հիմնականում  իր գործառույթներն իրականացրել է հեռավար եղանակով՝ քաղաքացիների խնդիրներին անդրադառնալով բջջային հեռախոսազանգերի միջոցով):

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 17427  դիմում, որից  16894-ը գրավոր է, 533-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 16625-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 269-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

 Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 8003 փաստաթուղթ,  որից 871 գրություն, 7056 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 76 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   43-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 7056 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 6823 (97%)-ը պարզաբանվել է, 129 (2%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 43-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 61-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 10486 (62%), տեղեկատվության տրամադրման 5025 (30%),  սոցիալական աջակցության նպաստների 291 (2%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 247 (1%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 193 (1%), կենսաթոշակային նպաստների 179 (1%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 148 (1%) և  աշխատանքի տրամադրելու 93 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 306 (57%),  տեղեկատվության տրամադրման 105 (20 %),  դիմումի ընթացքի ճշգրտման 46 (9%), ավանդի փոխհատուցման 18 (3%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 13 (2%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 8 (2%),    սոցիալական աջակցության նպաստների 6 (1%) և  հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 6 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունելություն չի կայացել արտակարգ դրությամբ պայմանավորված։

 2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ.  ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 4357508Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 219021504Աճել է13996
2Պաշտոնական գրություններ3904Գրություններ, որից՝ 85-օրենսդրական ակտի նախագիծ1887Նվազել է-2017
3Ներքին փաստաշրջանառություն435Ներքին փաստաշրջանառություն2190Աճել է1755
4Քաղաքացիների դիմումներ3169Քաղաքացիների դիմումներ17427Աճել է14258
 ա. Գրավոր դիմումներ2323ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 6 -ԹԵԺ ԳԻԾ16894Աճել է14571
 բ.  Բանավոր դիմումներ846բ.  Բանավոր դիմումներ533Նվազել է-313
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1827Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը590Նվազել է-1237
 ա. Գրավոր դիմումներ456ա. Գրավոր դիմումներ57Նվազել է-399
 բ.  Բանավոր դիմումներ846բ.  Բանավոր դիմումներ533Նվազել է-313
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      525գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      0Նվազել է-525
6Հսկողական փաստաթղթեր471Հսկողական փաստաթղթեր449Նվազել է-22
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ71ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ165Աճել է94
       
 2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2028Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ8003Աճել է5975
2Պաշտոնական գրություններ1117Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 76 -օրենսդրական  ակտի նախագիծ947Նվազել է-170
3Դիմումների պատասխաններ911Դիմումների պատասխաններ7056Աճել է6145

  01.03.2020-31.03.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. մարտ ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2020թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 9253  փաստաթուղթ, որից 2606 գրություն, 77 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3890 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2680 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3454:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 896 քաղաքացի, որից 234-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 359-ը՝ բանավոր դիմում, 303-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3890  դիմում, որից  3531-ը գրավոր է, 359-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 3470-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 61-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3773 փաստաթուղթ,  որից 1135 գրություն, 2565 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 73 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   43-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 2565 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1157 (45%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 1125 (44%)-ը պարզաբանվել է, 24-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 259-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել օգնություն հատկացնելու 1087 (31%), հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 753 (21%), սոցիալական աջակցության նպաստների 322 (9%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 286 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 233 (7%), կենսաթոշակային նպաստների 151 (4%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 143 (4%), բնակարան հատկացնելու  110 (3%),  աշխատանքի տրամադրելու 86 (2%) և ավանդի փոխհատուցման 77 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 121 (34%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 80 (22%), ավանդի փոխհատուցման 29 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 25 (7%),   բնակարան հատկացնելու  24 (7%),  օգնություն հատկացնելու 21 (6%), սոցիալական աջակցության նպաստների 14 (4%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 9 (3%)   վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2019Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ.  ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 4597390Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 26809253Աճել է1863
2Պաշտոնական գրություններ3870Գրություններ, որից՝ 77-օրենսդրական ակտի նախագիծ     2683Նվազել է-1187
3Ներքին փաստաշրջանառություն459Ներքին փաստաշրջանառություն2680Աճել է2221
4Քաղաքացիների դիմումներ3061Քաղաքացիների դիմումներ3890Աճել է829
 ա. Գրավոր դիմումներ2246ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝  19-ԹԵԺ ԳԻԾ3531Աճել է1285
 բ.  Բանավոր դիմումներ815բ.  Բանավոր դիմումներ359Նվազել է-456
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1663Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը896Նվազել է-767
 ա. Գրավոր դիմումներ458ա. Գրավոր դիմումներ234Նվազել է-224
 բ.  Բանավոր դիմումներ815բ.  Բանավոր դիմումներ359Նվազել է-456
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      390գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      303Նվազել է-87
6Հսկողական փաստաթղթեր499Հսկողական փաստաթղթեր504Աճել է5
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ136ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ136Անփոփոխ0
       
 2019Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՄԱՐՏ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1901Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3773Աճել է1872
2Պաշտոնական գրություններ1021Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 73-օրենսդրական  ակտի նախագիծ1208Աճել է187
3Դիմումների պատասխաններ880Դիմումների պատասխաններ2565Աճել է1685

01.02.2020-29.02.2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2020թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 8980  փաստաթուղթ, որից 2543 գրություն, 42 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  3070 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 3325 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3310:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1299 քաղաքացի, որից 397-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 419-ը՝ բանավոր դիմում, 483-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3070  դիմում, որից  2651-ը գրավոր է, 419-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2622-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 29-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3701 փաստաթուղթ,  որից 1111 գրություն, 2522 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 68 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   41-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 2522 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1186 (47%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 1079 (43%)-ը պարզաբանվել է, 34-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 223-ին (9%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 1271 (48%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 289 (11%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 182 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 136 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (5%), աշխատանքի տրամադրելու 133 (5%), բնակարան հատկացնելու  114 (4%), ավանդի փոխհատուցման 108 (4%),  կենսաթոշակային նպաստների 65 (2%), տարեցների հիմնահարցերի 62 (2%) և օգնություն հատկացնելու 62 (2%)  վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամություն ունեցող անձին տրամադրվող ծառայությունների 187 (45%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 44 (11%), ավանդի փոխհատուցման 43 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 30 (7%),   բնակարան հատկացնելու  29 (7%),  ընդունելության 17 (4%), սոցիալական աջակցության նպաստների 12 (3%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 12 (3%)   վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների տասը ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնութ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

02019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ.  ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 3645822Մտից և ներքին փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ,  որից ներքին՝ 33258980Աճել է3158
2Պաշտոնական գրություններ2821Գրություններ, որից՝ 42-օրենսդրական ակտի նախագիծ2585Նվազել է-236
3Ներքին փաստաշրջանառություն364Ներքին փաստաշրջանառություն3325Աճել է2961
4Քաղաքացիների դիմումներ2637Քաղաքացիների դիմումներ3070Աճել է433
 ա. Գրավոր դիմումներ2179ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 21 -ԹԵԺ ԳԻԾ2651Աճել է472
 բ.  Բանավոր դիմումներ458բ.  Բանավոր դիմումներ419Նվազել է-39
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1268Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1299Աճել է31
 ա. Գրավոր դիմումներ468ա. Գրավոր դիմումներ397Նվազել է-71
 բ.  Բանավոր դիմումներ458բ.  Բանավոր դիմումներ419Նվազել է-39
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      342գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      483Աճել է141
6Հսկողական փաստաթղթեր453Հսկողական փաստաթղթեր409Նվազել է-44
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ83ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ103Աճել է20
       
 2019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1816Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3701Աճել է1885
2Պաշտոնական գրություններ1004Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 68-օրենսդրական  ակտի նախագիծ1179Աճել է175
3Դիմումների պատասխաններ812Դիմումների պատասխաններ2522Աճել է1710

01․01․2020-31․01․2020

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության     վերաբերյալ

 2020թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7414 փաստաթուղթ, որից 2014 գրություն, 26 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2649 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2725 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1822:

 Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1274 քաղաքացի, որից 453-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 435-ը՝ բանավոր դիմում, 386-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2649  դիմում, որից  2214-ը գրավոր է, 435-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2163-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 51-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2116 փաստաթուղթ,  որից 719 գրություն, 1363 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 34 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   23-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1363 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 624 (46%)-ը պարզաբանվել է, 558 (41%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 24-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 157-ին (12%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցների 1100 (50%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 179 (8%), զբաղվածության, աշխատանքի վարձատրության, սոցիալական փաթեթի 168 (8%), բնակարան հատկացնելու  150 (7%), սոցիալական աջակցության նպաստների 138 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 114 (5%), կենսաթոշակային նպաստների 96 (4%), տարեցների հիմնահարցերի 72 (3%) և աշխատանք տրամադրելու 45 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցների 219 (50%),  դիմումի ընթացքի ճշգրտման 79 (18%), բնակարան հատկացնելու  38 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 26 (6%), ավանդի փոխհատուցման 26 (6%) և ընդունելության 13 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների հինգ ընդունելություն, որին մասնակցել է յոթ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ.  ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ  և ՆԵՐՔԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4888Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ7414Աճել է2526
2Պաշտոնական գրություններ3320Գրություններ, որից՝  26- իրավական ակտի նախագիծ     2040Նվազել է-1280
3Ներքին փաստաշրջանառություն153Ներքին փաստաշրջանառություն2725Աճել է2572
4Քաղաքացիների դիմումներ1415Քաղաքացիների դիմումներ2649Աճել է1234
 ա. Գրավոր դիմումներ1049ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 11 – ԹԵԺ ԳԻԾ2214Աճել է1165
 բ.  Բանավոր դիմումներ366բ.  Բանավոր դիմումներ435Աճել է69
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը871Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1274Աճել է403
 ա. Գրավոր դիմումներ252ա. Գրավոր դիմումներ453Աճել է201
 բ.  Բանավոր դիմումներ366բ.  Բանավոր դիմումներ435Աճել է69
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      253գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      386Աճել է133
6Հսկողական փաստաթղթեր278Հսկողական փաստաթղթեր296Աճել է18
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ60ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ177Աճել է117
       
 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2020Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1126Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2116Աճել է990
2Պաշտոնական գրություններ686Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 34- իրավական նախագիծ   753Աճել է67
3Դիմումների պատասխաններ440Դիմումների պատասխաններ1363Աճել է923