2019թ. դիմումների տեսություն

01․12․2019-31․12․2019 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես   նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7604 փաստաթուղթ, որից 2684 գրություն, 45 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2242 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2633 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2616:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1423 քաղաքացի, որից 270-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 511-ը՝ բանավոր դիմում, 642-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Դեկեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2242  դիմում, որից  1731-ը գրավոր է, 511-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1652-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 79-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2881 փաստաթուղթ,  որից 1157 գրություն, 1660 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 64 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   39-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1660 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1050 (63%)-ը պարզաբանվել է, 430 (26%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 53-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 127-ին (8%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 519 (30%), պետական նպաստների 238 (14%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 204 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 186 (11%), բնակարան հատկացնելու  186 (11%), աշխատանք տրամադրելու 152 (9%), ավանդի փոխհատուցման 53 (3%) և աշխատանքային օրենսդրության 60 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել բնակարան հատկացնելու  93 (18%), աջակցող միջոցներ 81 (16%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 112 (22%), պետական նպաստների 66 (13%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 47 (9%), ավանդի փոխհատուցման 34 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 23 (5%) և աշխատանք տրամադրելու 13 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների ութ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնչորս քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2018Թ.ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ.  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5152Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ7604Աճել է2452
2Պաշտոնական գրություններ3235Գրություններ, որից՝ 45-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ2729Նվազել է-506
3Ներքին փաստաշրջանառություն509Ներքին փաստաշրջանառություն2633Աճել է2124
4Քաղաքացիների դիմումներ1408Քաղաքացիների դիմումներ2242Աճել է834
 ա. Գրավոր դիմումներ1119ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 5-ԹԵԺ ԳԻԾ1731Աճել է612
 բ.  Բանավոր դիմումներ289բ.  Բանավոր դիմումներ511Աճել է222
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը671Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1423Աճել է752
 ա. Գրավոր դիմումներ88ա. Գրավոր դիմումներ270Աճել է182
 բ.  Բանավոր դիմումներ289բ.  Բանավոր դիմումներ511Աճել է222
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      294գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      642Աճել է348
6Հսկողական փաստաթղթեր409Հսկողական փաստաթղթեր476Աճել է67
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ73ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ51Նվազել է-22
       
 2018Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2000Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2881Աճել է881
2Պաշտոնական գրություններ919Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 64-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ1221Աճել է302
3Դիմումների պատասխաններ1081Դիմումների պատասխաններ1660Աճել է579

          01․11․2019-30․11․2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության    վերաբերյալ

2019թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7131 փաստաթուղթ, որից 2290 գրություն, 43 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2387 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2411 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2307: Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1350 քաղաքացի, որից 334-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 524-ը՝ բանավոր դիմում, 492-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2387  դիմում, որից  1863-ը գրավոր է, 524-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1823-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 40-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2892 փաստաթուղթ,  որից 985 գրություն, 1818 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 89 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   40-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1818 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 995 (55%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 625 (34%)-ը պարզաբանվել է, 20-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 178-ին (10%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 939 (50%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 195 (10%), բնակարան հատկացնելու  167 (9%), պետական նպաստների 125 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 113 (6%), աշխատանք տրամադրելու 70 (4%), ավանդի փոխհատուցման 45 (2%) և աշխատանքային օրենսդրության 15 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 121 (23%), բնակարան հատկացնելու  101 (19%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 80 (15%), ավանդի փոխհատուցման 52 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 49 (9%), պետական նպաստների 47 (9%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 27 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տաս ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնվեց քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2018Թ.ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ.  ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5405Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ7131Աճել է1726
2Պաշտոնական գրություններ3339Գրություններ, որից՝ 43-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ2333Նվազել է-1049
3Ներքին փաստաշրջանառություն351Ներքին փաստաշրջանառություն2411Աճել է2060
4Քաղաքացիների դիմումներ1715Քաղաքացիների դիմումներ2387Աճել է672
 ա. Գրավոր դիմումներ1360ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 13-ԹԵԺ ԳԻԾ1863Աճել է503
 բ.  Բանավոր դիմումներ355բ.  Բանավոր դիմումներ524Աճել է169
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը769Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1350Աճել է581
 ա. Գրավոր դիմումներ173ա. Գրավոր դիմումներ334Աճել է161
 բ.  Բանավոր դիմումներ355բ.  Բանավոր դիմումներ524Աճել է169
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      241գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      492Աճել է251
6Հսկողական փաստաթղթեր280Հսկողական փաստաթղթեր466Աճել է186
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ74ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ75Աճել է1
       
 2018Թ.ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2121Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2892Աճել է771
2Պաշտոնական գրություններ1113Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 89-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ1074Նվազել է-39
3Դիմումների պատասխաններ1008Դիմումների պատասխաններ1818Աճել է810

     01.10.2019-31.10.2019

                                                          ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

    2019թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև

  նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7409 փաստաթուղթ, որից 2420 գրություն, 30 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2511 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2448 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2370:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1567 քաղաքացի, որից 272-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 822-ը՝ բանավոր դիմում, 473-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2511  դիմում, որից  1689-ը գրավոր է, 822-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1647-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 42-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2943 փաստաթուղթ,  որից 992 գրություն, 1872 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան,ինչպես նաև 79 մշակված օրենսդրական ակտ, որից   39-ը  ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Ելքագրված 1872 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 869 (46%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 619 (33%)-ը պարզաբանվել է, 26-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 358-ին (19%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աջակցող միջոցներ 961 (57%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 184 (11%), պետական նպաստների 115 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 102 (6%), աշխատանք տրամադրելու 76 (4%), բնակարան հատկացնելու  40 (2%), ավանդի փոխհատուցման 35 (2%) և աշխատանքային օրենսդրության 32 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 247 (30%), աջակցող միջոցներ 230 (28%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 83 (10%), ավանդի փոխհատուցման 79 (10%), պետական նպաստների 75 (9%),  հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 69 (8%) վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է ինը քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5921Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ7409Աճել է1488
2Պաշտոնական գրություններ3848Գրություններ, որից՝ 30-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ2450Նվազել է-1398
3Ներքին փաստաշրջանառություն399Ներքին փաստաշրջանառություն2448Աճել է2049
4Քաղաքացիների դիմումներ1674Քաղաքացիների դիմումներ2511Աճել է837
 ա. Գրավոր դիմումներ1289ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 9-ԹԵԺ ԳԻԾ1689Աճել է400
 բ.  Բանավոր դիմումներ385բ.  Բանավոր դիմումներ822Աճել է437
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը865Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1567Աճել է702
 ա. Գրավոր դիմումներ171ա. Գրավոր դիմումներ272Աճել է101
 բ.  Բանավոր դիմումներ385բ.  Բանավոր դիմումներ822Աճել է437
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      309գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      473Աճել է164
6Հսկողական փաստաթղթեր268Հսկողական փաստաթղթեր445Աճել է177
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ71ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ83Աճել է12
       
 2018Թ.ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2138Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2943Աճել է805
2Պաշտոնական գրություններ1169Պաշտոնական գրություններ, , որից՝ 79-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ1071Նվազել է-98
3Դիմումների պատասխաններ969Դիմումների պատասխաններ1872Աճել է903

01.09.2019-30.09.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես  նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7236 փաստաթուղթ, որից 2511 գրություն, 43 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2498 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2184 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2824:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1384 քաղաքացի, որից 313-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 738-ը՝ բանավոր դիմում, 333-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2498  դիմում, որից  1760-ը գրավոր է, 738-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1736-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 24-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3288 փաստաթուղթ՝ որից 78 մշակված օրենսդրական ակտ, 1098 գրություն, 2112 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 2112 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1006 (48%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 651 (31%)-ը պարզաբանվել է, 35-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 420-ին (20%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 250 (34%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 215 (29%), պետական նպաստների 64 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 59 (8%), ավանդի փոխհատուցման 56 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 27 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների վեց ընդունելություն, որին մասնակցել է քսաներկու քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

* Տեխնիկական խնդիրների պատճառով պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումների բնույթը հնարավոր չէ տրամադրել։

 2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ.  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5074Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ7236Աճել է2162
2Պաշտոնական գրություններ3351Գրություններ, որից՝  43-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ2554Նվազել է-797
3Ներքին փաստաշրջանառություն310Ներքին փաստաշրջանառություն2184Աճել է1874
4Քաղաքացիների դիմումներ1413Քաղաքացիների դիմումներ2498Աճել է1085
 ա. Գրավոր դիմումներ1318ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 6-ԹԵԺ ԳԻԾ1760Աճել է442
 բ.  Բանավոր դիմումներ95բ.  Բանավոր դիմումներ738Աճել է643
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը570Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1384Աճել է814
 ա. Գրավոր դիմումներ189ա. Գրավոր դիմումներ313Աճել է124
 բ.  Բանավոր դիմումներ95բ.  Բանավոր դիմումներ738Աճել է643
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      286գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      333Աճել է47
6Հսկողական փաստաթղթեր208Հսկողական փաստաթղթեր483Աճել է275
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ63ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ80Աճել է17
       
 2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2162Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3288Աճել է1126
2Պաշտոնական գրություններ1053Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 0-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ1176Աճել է123
3Դիմումների պատասխաններ1109Դիմումների պատասխաններ2112Աճել է1003

                   01․08․2019-31․08․2019                   

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության    վերաբերյալ

2019թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7813 փաստաթուղթ, որից 2868 գրություն, 42 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2613 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2290 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2239:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1376 քաղաքացի, որից 428-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 681-ը՝ բանավոր դիմում, 267-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Օգոստոս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2613  դիմում, որից  1932-ը գրավոր է, 681-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1913-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 19-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2624 փաստաթուղթ՝ որից 62 մշակված օրենսդրական ակտ, 843 գրություն, 1719 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 1719 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 710 (41%) քաղաքացու խնդրանք պարզաբանվել է, 570 (33%)-ը բավարարվել է, 20-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 419-ին (24%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 343 (50%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 134 (20%), ավանդի փոխհատուցման 48 (7%), պետական նպաստների 40 (6%),  կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 39 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 28 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների վեց ընդունելություն, որին մասնակցել է տասներեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

* Տեխնիկական խնդիրների պատճառով պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումների բնույթը հնարավոր չէ տրամադրել։

 2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ.  ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5387Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ7813Աճել է2426
2Պաշտոնական գրություններ3070Գրություններ,  որից՝  42-օրենսդրական  ակտի նախագիծ2910Նվազել է-160
3Ներքին փաստաշրջանառություն328Ներքին փաստաշրջանառություն2290Աճել է1962
4Քաղաքացիների դիմումներ1989Քաղաքացիների դիմումներ2613Աճել է624
 ա. Գրավոր դիմումներ1756ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 8-ԹԵԺ ԳԻԾ1932Աճել է176
 բ.  Բանավոր դիմումներ233բ.  Բանավոր դիմումներ681Աճել է448
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը759Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1376Աճել է617
 ա. Գրավոր դիմումներ217ա. Գրավոր դիմումներ428Աճել է211
 բ.  Բանավոր դիմումներ233բ.  Բանավոր դիմումներ681Աճել է448
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      309գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      267Նվազել է-42
6Հսկողական փաստաթղթեր264Հսկողական փաստաթղթեր370Աճել է106
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ83ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ82Նվազել է-1
       
 2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2672Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2624Նվազել է-48
2Պաշտոնական գրություններ1327Պաշտոնական գրություններ,  որից՝ 62-օրենսդրական  ակտի նախագիծ905Նվազել է-422
3Դիմումների պատասխաններ1345Դիմումների պատասխաններ1719Աճել է374

01.07.2019-31.07.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2019թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7436 փաստաթուղթ, որից 2587 գրություն, 39 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2249 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 2561 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3242: Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1205 քաղաքացի, որից 256-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 614-ը՝ բանավոր դիմում, 335-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հուլիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2249  դիմում, որից  1635-ը գրավոր է, 614-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1596-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 39-ը՝ իրավաբանական անձանցից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3391 փաստաթուղթ՝ որից 62 մշակված օրենսդրական ակտ, 1064 գրություն, 2265 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 2265 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 843 (37%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 654 (29%)-ը պարզաբանվել է, 33-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 735-ին (32%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 824 (50%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 186 (11%), պետական նպաստների 128 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 120 (7%), ավանդի փոխհատուցման 85 (5%), աշխատանք տրամադրելու 57 (3%), բնակարան հատկացնելու  33 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 231 (38%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 125 (20%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 62 (10%), ավանդի փոխհատուցման 55 (9%), պետական նպաստների 54 (9%),   հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 32 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է ութ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների յոթ ընդունելություն, որին մասնակցել է քսանչորս քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ6825Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ7436Աճել է611
Պաշտոնական գրություններ4234Գրություններ, որից՝ 39-օրենսդրական ակտի նախագիծ2626Նվազել է-1608
Ներքին փաստաշրջանառություն289Ներքին փաստաշրջանառություն2561Աճել է2272
Քաղաքացիների դիմումներ2302Քաղաքացիների դիմումներ2249Նվազել է-53
ա. Գրավոր դիմումներ2074ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 12 -ԹԵԺ ԳԻԾ1635Նվազել է-439
բ.  Բանավոր դիմումներ228բ.  Բանավոր դիմումներ614Աճել է386
Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը820Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1205Աճել է385
ա. Գրավոր դիմումներ254ա. Գրավոր դիմումներ256Աճել է2
բ.  Բանավոր դիմումներ228բ.  Բանավոր դիմումներ614Աճել է386
գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      338գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      335Նվազել է-3
Հսկողական փաստաթղթեր327Հսկողական փաստաթղթեր691Աճել է364
ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ81ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ221Աճել է140
      
2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՀՈՒԼԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2344Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3391Աճել է1047
Պաշտոնական գրություններ1140Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 62-օրենսդրական  ակտի նախագիծ1126Նվազել է-14
Դիմումների պատասխաններ1204Դիմումների պատասխաններ2265Աճել է1061

01.06-2019-30.06.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2019թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5284 փաստաթուղթ, որից 2065 գրություն, 32 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  1981 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 1206 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2642:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1219 քաղաքացի, որից 309-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 497-ը՝ բանավոր դիմում, 413-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հունիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1981  դիմում, որից  1484-ը գրավոր է, 497-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 1455-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 29-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2843 փաստաթուղթ՝ որից 53 մշակված օրենսդրական ակտ, 921 գրություն, 1869 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 1869 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1046 (56%)-ը պարզաբանվել է, 375 (20%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 11-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 437-ին (23%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 708 (48%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 140 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 65 (4%), պետական նպաստների 93 (6%), աշխատանք տրամադրելու 85 (6%), ավանդի փոխհատուցման 54 (4%), բնակարան հատկացնելու  34 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 204 (41%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 116 (23%), ավանդի փոխհատուցման 20 (4%), պետական նպաստների 26 (5%),   կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 18 (4%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 18 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների վեց ընդունելություն, որին մասնակցել է ինը քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2018Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ.  ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5672Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5284Նվազել է-388
2Պաշտոնական գրություններ3220Գրություններ, որից՝ 32-օրենսդրական ակտի նախագիծ2065Նվազել է-1155
3Ներքին փաստաշրջանառություն274Ներքին փաստաշրջանառություն1206Աճել է932
4Քաղաքացիների դիմումներ2178Քաղաքացիների դիմումներ1981Նվազել է-197
 ա. Գրավոր դիմումներ1855ա. Գրավոր դիմումներ1484Նվազել է-371
 բ.  Բանավոր դիմումներ323բ.  Բանավոր դիմումներ497Աճել է174
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը944Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1219Աճել է275
 ա. Գրավոր դիմումներ297ա. Գրավոր դիմումներ309Աճել է12
 բ.  Բանավոր դիմումներ323բ.  Բանավոր դիմումներ497Աճել է174
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      324գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      413Աճել է89
6Հսկողական փաստաթղթեր294Հսկողական փաստաթղթեր430Աճել է136
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ82ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ73Նվազել է-9
       
 2018Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՀՈՒՆԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2097Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2843Աճել է746
2Պաշտոնական գրություններ1303Պաշտոնական գրություններ, որից՝  53-օրենսդրական  ակտի նախագիծ974Նվազել է-329
3Դիմումների պատասխաններ794Դիմումների պատասխաններ1869Աճել է1075

01.05.2019-31.05.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. մայիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. մայիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7208 փաստաթուղթ, որից 3788 գրություն (այդ թվում 88-ը չեղարկված),  25 օրենսդրական ակտի նախագիծ,  2946 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 449 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2854:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1545 քաղաքացի, որից 379-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 723-ը՝ բանավոր դիմում, 443-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Մայիս  ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2946  դիմում, որից  2223-ը գրավոր է, 723-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2049-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 45-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 129-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2105 փաստաթուղթ՝ որից 19 մշակված օրենսդրական ակտ, 964 գրություն, 1122 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 1122 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 802 (71%)-ը պարզաբանվել է, 175 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (1%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 129-ին (11%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1167 (56%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 157 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (6%), պետական նպաստների 129 (6%), աշխատանք տրամադրելու 91 (4%), ավանդի փոխհատուցման 66 (3%), բնակարան հատկացնելու  43 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

 Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 347 (48%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 225 (31%), ավանդի փոխհատուցման 41 (6%), պետական նպաստների 30 (4%),   կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 24 (33%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 19 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է հինգ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների ութ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնհինգ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ.  ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4464Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ7208Աճել է2744
2Պաշտոնական գրություններ2764Գրություններ,  որից՝ 25-օրենսդրական ակտի նախագիծ3813Աճել է1049
3Ներքին փաստաշրջանառություն276Ներքին փաստաշրջանառություն449Աճել է173
4Քաղաքացիների դիմումներ1424Քաղաքացիների դիմումներ2946Աճել է1522
 ա. Գրավոր դիմումներ1159ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 6 -ԹԵԺ ԳԻԾ2223Աճել է1064
 բ.  Բանավոր դիմումներ265բ.  Բանավոր դիմումներ723Աճել է458
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը754Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1545Աճել է791
 ա. Գրավոր դիմումներ240ա. Գրավոր դիմումներ379Աճել է139
 բ.  Բանավոր դիմումներ265բ.  Բանավոր դիմումներ723Աճել է458
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      249գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      443Աճել է194
6Հսկողական փաստաթղթեր186Հսկողական փաստաթղթեր431Աճել է245
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ41ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ150Աճել է109
       
 2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1110Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2105Աճել է995
2Պաշտոնական գրություններ831Պաշտոնական գրություններ, որից՝  19-օրենսդրական  ակտի նախագիծ983Աճել է152
3Դիմումների պատասխաններ279Դիմումների պատասխաններ1122Աճել է843

01.04.2019-30.04.2019

2019թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7508 փաստաթուղթ, որից 3881 գրություն (այդ թվում 122-ը չեղարկված), 23 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 3169 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 435 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3218:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1827 քաղաքացի, որից 456-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 846-ը՝ բանավոր դիմում, 525-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3169 դիմում, որից 2323-ը գրավոր է, 846-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2189-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 45-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 89-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

  Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2028 փաստաթուղթ՝ որից 28 մշակված օրենսդրական ակտ, 1089 գրություն, 911 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 911 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 827 (91%)-ը պարզաբանվել է, 48 (5%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 14-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 22-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1281 (57%), պետական նպաստների 147 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 147 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 142 (6%),աշխատանք տրամադրելու 137 (6%), ավանդի փոխհատուցման 77 (3%), բնակարան հատկացնելու 55 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

  Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 345 (41%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 291 (34%), ավանդի փոխհատուցման 47 (6%), պետական նպաստների 49 (6%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 41 (5%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 26 (3%), աշխատանք տրամադրելու 13 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

          Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի և գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել: Կայացել է փոխնախարարների ութ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնվեց քաղաքացի։

 2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4615Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ7508Աճել է2893
2Պաշտոնական գրություններ3712Գրություններ, որից՝ 23-օրենսդրական ակտի նախագիծ3904Աճել է192
3Ներքին փաստաշրջանառություն218Ներքին փաստաշրջանառություն435Աճել է217
4Քաղաքացիների դիմումներ685Քաղաքացիների դիմումներ3169Աճել է2484
 ա. Գրավոր դիմումներ492ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 13 -ԹԵԺ ԳԻԾ2323Աճել է1831
 բ. Բանավոր դիմումներ193բ. Բանավոր դիմումներ846Աճել է653
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը469Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1827Աճել է1358
 ա. Գրավոր դիմումներ43ա. Գրավոր դիմումներ456Աճել է413
 բ. Բանավոր դիմումներ193բ. Բանավոր դիմումներ846Աճել է653
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      233գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      525Աճել է292
6Հսկողական փաստաթղթեր216Հսկողական փաստաթղթեր471Աճել է255
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ35ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ71Աճել է36
       
 2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ982Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2028Աճել է1046
2Պաշտոնական գրություններ726Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 28-օրենսդրական ակտի նախագիծ1117Աճել է391
3Դիմումների պատասխաններ256Դիմումների պատասխաններ911Աճել է655

01.03.2019-31.03.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2019թ. մարտ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7390 փաստաթուղթ, որից 3854 գրություն (այդ թվում 59-ը չեղարկված), 16 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 3061 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 459 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 3204:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1663 քաղաքացի, որից 458-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 815-ը՝ բանավոր դիմում, 390-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3061 դիմում, որից 2246-ը գրավոր է, 815-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2119-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 31-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 96-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1901 փաստաթուղթ՝ որից 17 մշակված օրենսդրական ակտ, 1004 գրություն, 880 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 880 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 814 (93%)-ը պարզաբանվել է, 29 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 14-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1228 (57%), պետական նպաստների 156 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 147 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (6%), աշխատանք տրամադրելու 105 (5%), ավանդի փոխհատուցման 76 (4%), բնակարան հատկացնելու 64 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 267 (33%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 245 (30%), ավանդի փոխհատուցման 91 (11%), պետական նպաստների 70 (9%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 56 (7%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 38 (5%), աշխատանք տրամադրելու 16 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է յոթ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների ինը ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնչորս քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4913Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ7390Աճել է2477
2Պաշտոնական գրություններ3759Գրություններ, որից՝ 16-օրենսդրական ակտի նախագիծ3870Աճել է111
3Ներքին փաստաշրջանառություն213Ներքին փաստաշրջանառություն459Աճել է246
4Քաղաքացիների դիմումներ941Քաղաքացիների դիմումներ3061Աճել է2120
 ա. Գրավոր դիմումներ718ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 13 -ԹԵԺ ԳԻԾ2246Աճել է1528
 բ. Բանավոր դիմումներ223բ. Բանավոր դիմումներ815Աճել է592
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը628Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1663Աճել է1035
 ա. Գրավոր դիմումներ101ա. Գրավոր դիմումներ458Աճել է357
 բ. Բանավոր դիմումներ223բ. Բանավոր դիմումներ815Աճել է592
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      304գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      390Աճել է86
6Հսկողական փաստաթղթեր288Հսկողական փաստաթղթեր499Աճել է211
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ73ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ136Աճել է63
       
 2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1298Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1901Աճել է603
2Պաշտոնական գրություններ995Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 17-օրենսդրական ակտի նախագիծ1021Աճել է26
3Դիմումների պատասխաններ303Դիմումների պատասխաններ880Աճել է577

 

01.02.2019-28.02.2019           

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5822 փաստաթուղթ, որից 2808 գրություն (այդ թվում 101-ը չեղարկված), 13 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2637 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 364 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2151:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 1268 քաղաքացի, որից 468-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 458-ը՝ բանավոր դիմում, 342-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2637 դիմում, որից 2179-ը գրավոր է, 458ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 2051-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 55-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 73-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1816 փաստաթուղթ՝ որից 21 մշակված օրենսդրական ակտ, 983 գրություն, 812 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 812 դիմումի պատասխանից, փետրվար ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 403 դիմումի պատասխան, որից 31-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, 325 դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն), իսկ 47 հաշմանդամության խումբ սահմանելու վերաբերյալ դիմումներին տրվել է մերժողական պատասխան: Ընդհանուր՝ 1215 պատասխան:

Ելքագրված 812 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 758 (93%)-ը պարզաբանվել է, 25 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 13-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 1036 (49%), պետական նպաստների 197 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 174 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 159 (8%), աշխատանք տրամադրելու 120 (6%), ավանդի փոխհատուցման 97 (5%), բնակարան հատկացնելու 55 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 153 (33%), պետական նպաստների 78 (17%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 52 (11%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 72 (16%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 41 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 30 (7%), աշխատանք տրամադրելու 11 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է տասը քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է յոթ քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավոր քարտուղարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4747Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5822Աճել է1075
2Պաշտոնական գրություններ3593Գրություններ, որից՝ 13-օրենսդրական ակտի նախագիծ2821Նվազել է-772
3Ներքին փաստաշրջանառություն269Ներքին փաստաշրջանառություն364Աճել է95
4Քաղաքացիների դիմումներ885Քաղաքացիների դիմումներ2637Աճել է1752
 ա. Գրավոր դիմումներ615ա. Գրավոր դիմումներ, , որից՝ 16 -ԹԵԺ ԳԻԾ2179Աճել է1564
 բ. Բանավոր դիմումներ270բ. Բանավոր դիմումներ458Աճել է188
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը686Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը1268Աճել է582
 ա. Գրավոր դիմումներ81ա. Գրավոր դիմումներ468Աճել է387
 բ. Բանավոր դիմումներ270բ. Բանավոր դիմումներ458Աճել է188
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      335գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      342Աճել է7
6Հսկողական փաստաթղթեր214Հսկողական փաստաթղթեր453Աճել է239
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ60ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ83Աճել է23
       
 2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1208Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1816Աճել է608
2Պաշտոնական գրություններ933Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 21-օրենսդրական ակտի նախագիծ1004Աճել է71
3Դիմումների պատասխաններ275Դիմումների պատասխաններ812Աճել է537

              01.01.2019-31.01.2019

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      2019թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4888 փաստաթուղթ, որից 3303 գրություն (այդ թվում 79-ը չեղարկված), 17 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1415 դիմում (այդ թվում 35-ը իրավաբանական անձանց կողմից), 153 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 911:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 871 քաղաքացի, որից 366-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 252-ը՝ գրավոր դիմում, 253-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1415 դիմում, որից 1049-ը գրավոր, իսկ 366-ը՝ բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 961-ը ներկայացվել է սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներով դիմած քաղաքացիներից, իսկ 35-ը՝ իրավաբանական անձանցից: Մնացած 53-ը պատասխան չակնկալող դիմումներ են` ներկայացված համակարգի աշխատակիցներից:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1126 փաստաթուղթ՝ որից 18 մշակված օրենսդրական ակտ, 668 գրություն, 440 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 440 դիմումի պատասխանից, հունվար ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 162 դիմումի պատասխան, որից 15-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 147-ը դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 602 պատասխան:

Ելքագրված 440 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 408 (93%)-ը պարզաբանվել է, 16 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 8-ը (2%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 8-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 238 (23%), պետական նպաստների 141 (14%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 127 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 107 (10%), աշխատանք տրամադրելու 97 (9%), ավանդի փոխհատուցման 69 (7%), բնակարան հատկացնելու 52 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 97 (27%), պետական նպաստների 85 (23%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 52 (14%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 48 (13%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 31 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 24 (7%), աշխատանք տրամադրելու 19 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4189Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4888Աճել է699
2Պաշտոնական գրություններ3332Գրություններ, որից՝ 17 -իրավական ակտի նախագիծ    3263Նվազել է-69
3Ներքին փաստաշրջանառություն157Ներքին փաստաշրջանառություն153Նվազել է-4
4Քաղաքացիների դիմումներ700Քաղաքացիների դիմումներ1415Աճել է715
 ա. Գրավոր դիմումներ480ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 7-ԹԵԺ ԳԻԾ1049Աճել է569
 բ. Բանավոր դիմումներ220բ. Բանավոր դիմումներ366Աճել է146
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը619Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը871Աճել է252
 ա. Գրավոր դիմումներ73ա. Գրավոր դիմումներ252Աճել է179
 բ. Բանավոր դիմումներ220բ. Բանավոր դիմումներ366Աճել է146
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      326գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      253Նվազել է-73
6Հսկողական փաստաթղթեր188Հսկողական փաստաթղթեր278Աճել է90
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ42ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ60Աճել է18
       
 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ931Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1126Աճել է195
2Պաշտոնական գրություններ697Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 18 իրավական նախագիծ  686Նվազել է-11
3Դիմումների պատասխաններ234Դիմումների պատասխաններ440Աճել է206