2018թ. դիմումների տեսություն

   01.12.2018-31.12.2018 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5152 փաստաթուղթ, որից 3216 գրություն (այդ թվում 58-ը չեղարկված), 19 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1408 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 509 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2146:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 671 քաղաքացի, որից 289-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 88-ը՝ գրավոր դիմում, 294-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1408 դիմում, որից 1119-ը գրավոր է, 289-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 946-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 173-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 148-ը՝ (13%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 276-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2000 փաստաթուղթ՝ որից 21 մշակված օրենսդրական ակտ, 898 գրություն, 1081 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1081 դիմումի պատասխանից, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 26 դիմումի պատասխան, որից 16-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 10-ը դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1107 պատասխան:

Ելքագրված 1081 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 949 (88%)-ը պարզաբանվել է, 86 (8%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 34-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 131 (13%), աշխատանք տրամադրելու 129 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 116 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 109 (11%), բնակարան հատկացնելու 87 (9%), ավանդի փոխհատուցման 54 (6%) և պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 40 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 74 (26%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 65 (22%), ավանդի փոխհատուցման 38 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 30 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 28 (10%), աշխատանք տրամադրելու 12 (4%) և պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 8 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների հինգ ընդունելություն, որին մասնակցել է վեց քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2017Թ.ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5400Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5152Նվազել է-248
2Պաշտոնական գրություններ4008Գրություններ, որից՝ 19-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ3235Նվազել է-773
3Ներքին փաստաշրջանառություն381Ներքին փաստաշրջանառություն509Աճել է128
4Քաղաքացիների դիմումներ1011Քաղաքացիների դիմումներ1408Աճել է397
 ա. Գրավոր դիմումներ797ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 18-ԹԵԺ ԳԻԾ1119Աճել է322
 բ. Բանավոր դիմումներ214բ. Բանավոր դիմումներ289Աճել է75
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը861Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը671Նվազել է-190
 ա. Գրավոր դիմումներ138ա. Գրավոր դիմումներ88Նվազել է-50
 բ. Բանավոր դիմումներ214բ. Բանավոր դիմումներ289Աճել է75
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      509գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      294Նվազել է-215
6Հսկողական փաստաթղթեր289Հսկողական փաստաթղթեր409Աճել է120
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ67ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ73Աճել է6
       
 2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1311Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2000Աճել է689
2Պաշտոնական գրություններ930Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 21-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ919Նվազել է-11
3Դիմումների պատասխաններ381Դիմումների պատասխաններ1081Աճել է700

   01.11.2018-30.11.2018  

                                                           ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5405 փաստաթուղթ, որից 3308 գրություն (այդ թվում 27-ը չեղարկված), 31 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1715 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 351 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1621:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 769 քաղաքացի, որից 355-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 173-ը՝ գրավոր դիմում, 241-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1715 դիմում, որից 1360-ը գրավոր է, 355-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1127-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 233-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 197-ը՝ (15%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 142-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2121 փաստաթուղթ՝ որից 38 մշակված օրենսդրական ակտ, 1075 գրություն, 1008 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1008 դիմումի պատասխանից նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 64 դիմումի պատասխան, որից 36-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 28-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1072 պատասխան:

Ելքագրված 1008 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 875 (87%)-ը պարզաբանվել է, 86 (9%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 30-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 15-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 150 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 134 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 127 (11%), բնակարան հատկացնելու 104 (9%), աշխատանք տրամադրելու 104 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 69 (6%) և ավանդի փոխհատուցման 59 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 83 (23%), ավանդի փոխհատուցման 60 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 56 (16%) դիմումի ընթացքի ճշգրտման 46 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 32 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 19 (5%), աշխատանք տրամադրելու 10 (3%)  և բնակարան հատկացնելու 8 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է փոխնախարարների ինը ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնվեց քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5055Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5405Աճել է350
2Պաշտոնական գրություններ3606Գրություններ, որից՝ 31-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ3339Նվազել է-267
3Ներքին փաստաշրջանառություն271Ներքին փաստաշրջանառություն351Աճել է80
4Քաղաքացիների դիմումներ1178Քաղաքացիների դիմումներ1715Աճել է537
 ա. Գրավոր դիմումներ865ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 25-ԹԵԺ ԳԻԾ1360Աճել է495
 բ. Բանավոր դիմումներ313բ. Բանավոր դիմումներ355Աճել է42
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը849Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը769Աճել է-80
 ա. Գրավոր դիմումներ188ա. Գրավոր դիմումներ173Նվազել է-15
 բ. Բանավոր դիմումներ313բ. Բանավոր դիմումներ355Աճել է42
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      348գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      241Նվազել է-107
6Հսկողական փաստաթղթեր230Հսկողական փաստաթղթեր280Աճել է50
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ47ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ74Աճել է27
       
 2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1238Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2121Աճել է883
2Պաշտոնական գրություններ876Պաշտոնական գրություններ, , որից՝ 38-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ1113Աճել է237
3Դիմումների պատասխաններ362Դիմումների պատասխաններ1008Աճել է646

           01.10.2018-31.10.2018       

                                                   ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

 2018թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5921 փաստաթուղթ, որից 3814 գրություն (այդ թվում 66-ը չեղարկված), 34 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1674 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 399 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1838:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 865 քաղաքացի, որից 385-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 171-ը՝ գրավոր դիմում, 309-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1674 դիմում, որից 1289-ը գրավոր է, 385-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1110-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 179-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 132-ը՝ (10%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 497-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2138 փաստաթուղթ՝ որից 44 մշակված օրենսդրական ակտ, 1125 գրություն, 969 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 969 դիմումի պատասխանից հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 33 դիմումի պատասխան, որից 21-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 12-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1002 պատասխան:

Ելքագրված 969 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 874 (90%)-ը պարզաբանվել է, 58 (6%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 26-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 11-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աշխատանք տրամադրելու 147 (13%), պետական նպաստների 132 (11%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 130 (11%), բնակարան հատկացնելու 113 (10%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 110 (10%), ավանդի փոխհատուցման 61 (5%), աշխատանքային օրենսդրության 13 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 82 (21%), ավանդի փոխհատուցման 75 (19%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 48 (12%) դիմումի ընթացքի ճշգրտման 39 (10%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 25 (6%), աշխատանք տրամադրելու 24 (6%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 8 (2%) և բնակարան հատկացնելու 7 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնինը քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասնմեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է երեսուներեք քաղաքացի։

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2017Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5043Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5921Աճել է878
2Պաշտոնական գրություններ3873Գրություններ, որից՝ 34-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ3848Նվազել է-25
3Ներքին փաստաշրջանառություն222Ներքին փաստաշրջանառություն399Աճել է177
4Քաղաքացիների դիմումներ948Քաղաքացիների դիմումներ1674Աճել է726
 ա. Գրավոր դիմումներ744ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 25-ԹԵԺ ԳԻԾ1289Աճել է545
 բ. Բանավոր դիմումներ204բ. Բանավոր դիմումներ385Աճել է181
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը714Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը865Աճել է151
 ա. Գրավոր դիմումներ174ա. Գրավոր դիմումներ171Նվազել է-3
 բ. Բանավոր դիմումներ204բ. Բանավոր դիմումներ385Աճել է181
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      336գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      309Նվազել է-27
6Հսկողական փաստաթղթեր232Հսկողական փաստաթղթեր268Աճել է36
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ57ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ71Աճել է14
       
 2017Թ.ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1222Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2138Աճել է916
2Պաշտոնական գրություններ836Պաշտոնական գրություններ, , որից՝ 44-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ1169Աճել է333
3Դիմումների պատասխաններ386Դիմումների պատասխաններ969Աճել է583

01.09.2018-30.09.2018

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5074 փաստաթուղթ, որից 3351 գրություն (այդ թվում 32-ը չեղարկված), 17 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1413 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 310 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1790:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 570 քաղաքացի, որից 189-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 95-ը՝ բանավոր դիմում, 286-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1413 դիմում, որից 1318-ը գրավոր է, 95-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1165-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 153-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 143-ը՝ (11%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 371-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2162 փաստաթուղթ՝ որից 27 մշակված օրենսդրական ակտ, 1026 գրություն, 1109 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1109 դիմումի պատասխանից սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 55 դիմումի պատասխան, որից 4 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 32-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 19-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1164 պատասխան:

Ելքագրված 1109 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1004 (90%)-ը պարզաբանվել է, 44 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 43-ը (4%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 18-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 165 (14%), աշխատանք տրամադրելու 158 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 142 (12%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 140 (12%), բնակարան հատկացնելու 103 (9%), ավանդի փոխհատուցման 75 (6%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 67 (6%), աշխատանքային օրենսդրության 15 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 27 (28%), պետական նպաստների 17 (18%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 16 (17%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 11 (12%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 5 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է տասնմեկ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասնմեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է քսանինը քաղաքացի, ինչպես նաև գլխավոր քարտուղարի մոտ՝ մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի։

 2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4127Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5074Աճել է947
2Պաշտոնական գրություններ3205Գրություններ, որից՝ 17-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ3351Աճել է146
3Ներքին փաստաշրջանառություն160Ներքին փաստաշրջանառություն310Աճել է150
4Քաղաքացիների դիմումներ762Քաղաքացիների դիմումներ1413Աճել է651
 ա. Գրավոր դիմումներ601ա. Գրավոր դիմումներ, որից՝ 16-ԹԵԺ ԳԻԾ1318Աճել է717
 բ. Բանավոր դիմումներ161բ. Բանավոր դիմումներ95Նվազել է-66
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը517Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը570Աճել է53
 ա. Գրավոր դիմումներ85ա. Գրավոր դիմումներ189Աճել է104
 բ. Բանավոր դիմումներ161բ. Բանավոր դիմումներ95Նվազել է-66
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      271գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      286Աճել է15
6Հսկողական փաստաթղթեր218Հսկողական փաստաթղթեր208Նվազել է-10
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ39ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ63Աճել է24
       
 2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1040Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2162Աճել է1122
2Պաշտոնական գրություններ765Պաշտոնական գրություններ, որից՝ 27-ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԻԾ1053Աճել է288
3Դիմումների պատասխաններ275Դիմումների պատասխաններ1109Աճել է834

  01.08.2018-31.08.2018

                                                       ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      2018թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև   նախորդ   տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5387 փաստաթուղթ, որից 3035 գրություն (այդ թվում 37-ը չեղարկված), 35 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1989 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 328 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2320:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 759 քաղաքացի, որից 233-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 217-ը՝ գրավոր դիմում, 309-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1989 դիմում, որից 1756-ը գրավոր է, 233-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1597-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 159-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 232-ը՝ (13%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 589-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2672 փաստաթուղթ՝ որից 20 մշակված օրենսդրական ակտ, 1307 գրություն, 1345 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1345 դիմումի պատասխանից օգոստոս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 163 դիմումի պատասխան, որից 112 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 38-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 13-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1508 պատասխան:

Ելքագրված 1345 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1226 (91%)-ը պարզաբանվել է, 34 (3%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 66-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 19-ին (1%) տրվել է մերժողական պատասխան:

  Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 238 (16%), աշխատանք տրամադրելու 232 (15%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 166 (11%), պետական նպաստների 166 (11%), բնակարան հատկացնելու 163 (11%), ավանդի փոխհատուցման 110 (7%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 57 (4%), աշխատանքային օրենսդրության 28 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 51 (22%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 50 (21%), պետական նպաստների 35 (15%), աշխատանք տրամադրելու 23 (10%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 22 (9%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 20 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 17 (7%), վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է հինգ քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասնմեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է քսաներկու քաղաքացի:

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4101Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5387Աճել է1286
2Պաշտոնական գրություններ3095Գրություններ, որից՝ 35-օրենսդրական ակտի նախագիծ3070Նվազել է-25
3Ներքին փաստաշրջանառություն167Ներքին փաստաշրջանառություն328Աճել է161
4Քաղաքացիների դիմումներ839Քաղաքացիների դիմումներ1989Աճել է1150
 ա. Գրավոր դիմումներ672ա. Գրավոր դիմումներ1756Աճել է1084
 բ. Բանավոր դիմումներ167բ. Բանավոր դիմումներ233Աճել է66
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը507Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը759Աճել է252
 ա. Գրավոր դիմումներ76ա. Գրավոր դիմումներ217Աճել է141
 բ. Բանավոր դիմումներ167բ. Բանավոր դիմումներ233Աճել է66
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      264գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      309Աճել է45
6Հսկողական փաստաթղթեր206Հսկողական փաստաթղթեր264Աճել է58
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ44ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ, որից՝ 20- փոխվարչապետի հանձնարարականներ83Աճել է39
       
 2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1040Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2672Աճել է1632
2Պաշտոնական գրություններ739Պաշտոնական գրություններ,   որից՝ 20-օրենսդրական ակտի նախագիծ1327Աճել է588
3Դիմումների պատասխաններ301Դիմումների պատասխաններ1345Աճել է1044

01.07.2018-31.07.2018 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

  2018թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 6825 փաստաթուղթ, որից 4193 գրություն (այդ թվում 25-ը չեղարկված), 41 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2302 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 289 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2217:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 820 քաղաքացի, որից 254-ը ներկայացրել է գրավոր դիմում, 228-ը՝ բանավոր դիմում, 338-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2302 դիմում, որից 2074-ը գրավոր է, 228-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1901-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 173-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 292-ը՝ (14%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 1125-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2344 փաստաթուղթ՝ որից 29 մշակված օրենսդրական ակտ, 1111 գրություն, 1204 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 1204 դիմումի պատասխանից հուլիս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 101 դիմումի պատասխան, որից 64 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 19-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 18-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 1305 պատասխան:

Ելքագրված 1204 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 1092 (91%)-ը պարզաբանվել է, 44 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 41-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 27-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել աշխատանք տրամադրելու 390 (22%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 296 (17%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 198 (11%), պետական նպաստների 178 (10%), բնակարան հատկացնելու 136 (8%), ավանդի փոխհատուցման 134 (8%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 69 (4%), աշխատանքային օրենսդրության 35 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 61 (27%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 35 (15%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 29 (13%), պետական նպաստների 27 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 19 (8%), աշխատանք տրամադրելու 16 (7%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 14 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է տասը քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների տասներեք ընդունելություն, որին մասնակցել է քսանինը քաղաքացի:

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

2017Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4271Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ6825Աճել է2554
Պաշտոնական գրություններ3310Գրություններ, որից՝ 41-օրենսդրական ակտի նախագիծ4234Աճել է924
Ներքին փաստաշրջանառություն177Ներքին փաստաշրջանառություն289Աճել է112
Քաղաքացիների դիմումներ784Քաղաքացիների դիմումներ2302Աճել է1518
ա. Գրավոր դիմումներ691ա. Գրավոր դիմումներ2074Աճել է1383
բ. Բանավոր դիմումներ93բ. Բանավոր դիմումներ228Աճել է135
Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը426Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը820Աճել է394
ա. Գրավոր դիմումներ90ա. Գրավոր դիմումներ254Աճել է164
բ. Բանավոր դիմումներ93բ. Բանավոր դիմումներ228Աճել է135
գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      243գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      338Աճել է95
Հսկողական փաստաթղթեր234Հսկողական փաստաթղթեր327Աճել է93
ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ50ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ81Աճել է31
      
2017Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1042Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2344Աճել է1302
Պաշտոնական գրություններ736Պաշտոնական գրություններ, որից՝   29-օրենսդրական ակտի նախագիծ1140Աճել է404
Դիմումների պատասխաններ306Դիմումների պատասխաններ1204Աճել է898

01.06.2018-30.06.2018

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      2018թ. հունիս ամսվա ընթացքում ստացված  դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5672 փաստաթուղթ, որից 3180 գրություն (այդ թվում 39-ը չեղարկված),  40 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 2178 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 274 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1563:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 944 քաղաքացի, որից 323-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 297-ը՝ գրավոր դիմում, 324-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2178 դիմում, որից 1855-ը գրավոր է, 323-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 1669-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 186-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 180-ը՝ (10%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ,  հաշվետվություն,  հրավեր), իսկ 890-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 2097 փաստաթուղթ՝ որից 22 մշակված օրենսդրական ակտ, 1281 գրություն, 794 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 794 դիմումի պատասխանից հունիս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 145 դիմումի պատասխան, որից 75 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 33-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ  են, իսկ 37-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 939  պատասխան:

Ելքագրված 794 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 627 (79%)-ը պարզաբանվել է, 60 (8%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 82-ը (10%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 25-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 323 (19%), աշխատանք տրամադրելու 249 (15%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 189 (11%), պետական նպաստների 187 (11%), բնակարան հատկացնելու 101 (6%), ավանդի փոխհատուցման 98 (6%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 73 (4%) և աշխատանքային օրենսդրության  24 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 94 (29%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 70 (22%), ավանդի փոխհատուցման 65 (20%), պետական նպաստների 31 (10%), աշխատանք տրամադրելու 25 (8%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 17 (5%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 14 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացել է  փոխնախարարների չորս ընդունելություն, որին մասնակցել է  տասնյոթ քաղաքացի:

 2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՄՏԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ.  ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4527Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5672Աճել է1145
2Պաշտոնական գրություններ3474Գրություններ, որից՝ 40-օրենսդրական ակտի նախագիծ3220Նվազել է-254
3Ներքին փաստաշրջանառություն220Ներքին փաստաշրջանառություն274Աճել է54
4Քաղաքացիների դիմումներ833Քաղաքացիների դիմումներ2178Աճել է1345
 ա. Գրավոր դիմումներ685ա. Գրավոր դիմումներ1855Աճել է1170
 բ.  Բանավոր դիմումներ148բ.  Բանավոր դիմումներ323Աճել է175
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը521Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը944Աճել է423
 ա. Գրավոր դիմումներ87ա. Գրավոր դիմումներ297Աճել է210
 բ.  Բանավոր դիմումներ148բ.  Բանավոր դիմումներ323Աճել է175
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      286գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      324Աճել է38
6Հսկողական փաստաթղթեր245Հսկողական փաստաթղթեր294Աճել է49
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ38ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ82Աճել է44
       
 2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՀՈՒՆԻՍ  ԱՄՍՎԱ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԵԼԻՑ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1167Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ2097Աճել է930
2Պաշտոնական գրություններ788Պաշտոնական գրություններ, որից՝  22-օրենսդրական  ակտի նախագիծ1303Աճել է515
3Դիմումների պատասխաններ379Դիմումների պատասխաններ794Աճել է415

01.05.2018-31.05.2018

                                                     ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2018թ. մայիս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4464 փաստաթուղթ, որից 2727 գրություն (այդ թվում 53-ը չեղարկված), 37 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 1424 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 276 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 805:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 754 քաղաքացի, որից 265-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 240-ը՝ գրավոր դիմում, 249-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 1424 դիմում, որից 1159-ը գրավոր է, 265-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 949-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 210-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 180-ը՝ (16%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 161-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1110 փաստաթուղթ՝ որից 23 մշակված օրենսդրական ակտ, 808 գրություն, 279 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 279 դիմումի պատասխանից մայիս ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 211 դիմումի պատասխան, որից 141 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 36-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 34-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 490 պատասխան:

Ելքագրված 279 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 205 (73%)-ը պարզաբանվել է, 39 (14%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (8%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 165 (17%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 147 (15%), պետական նպաստների 132 (13%), աշխատանք տրամադրելու 95 (10%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 74 (8%), բնակարան հատկացնելու 42 (4%), ավանդի փոխհատուցման 30 (3%), աշխատանքային օրենսդրության 21 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 92 (35%), ավանդի փոխհատուցման 36 (14%), պետական նպաստների 31 (12%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 26 (10%), աշխատանք տրամադրելու 26 (10%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 25 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 20 (8%), վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է վեց քաղաքացի: Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

 2017Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն 
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4852Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4464Նվազել է-388 
2Պաշտոնական գրություններ3818Գրություններ, որից՝ 37-օրենսդրական ակտի նախագիծ2764Նվազել է-1054 
3Ներքին փաստաշրջանառություն194Ներքին փաստաշրջանառություն276Աճել է82 
4Քաղաքացիների դիմումներ840Քաղաքացիների դիմումներ1424Աճել է584 
 ա. Գրավոր դիմումներ646ա. Գրավոր դիմումներ1159Աճել է513 
 բ. Բանավոր դիմումներ194բ. Բանավոր դիմումներ265Աճել է71 
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը672Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը754Աճել է82 
 ա. Գրավոր դիմումներ115ա. Գրավոր դիմումներ240Աճել է125 
 բ. Բանավոր դիմումներ194բ. Բանավոր դիմումներ265Աճել է71 
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      363գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      249Նվազել է-114 
6Հսկողական փաստաթղթեր202Հսկողական փաստաթղթեր186Նվազել է-16 
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ35ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ41Աճել է6 
        
 2017Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն 
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1213Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1110Նվազել է-103 
2Պաշտոնական գրություններ873Պաշտոնական գրություններ, որից՝   23-օրենսդրական ակտի նախագիծ831Նվազել է-42 
3Դիմումների պատասխաններ340Դիմումների պատասխաններ279Նվազել է-61 

                                           01.04.2018-30.04.2018

                                                  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      2018թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4615 փաստաթուղթ, որից 3685 գրություն (այդ թվում 43-ը չեղարկված), 27 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 685 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 218 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 927:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 469 քաղաքացի, որից 193-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 43-ը՝ գրավոր դիմում, 233-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 685 դիմում, որից 492-ը գրավոր է, 193-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 348-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 144-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 100-ը՝ (20%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 215-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 982 փաստաթուղթ՝ որից 18 մշակված օրենսդրական ակտ, 708 գրություն, 256 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Բացի սահմանված ընթացակարգով ելքագրված 256 դիմումի պատասխանից ապրիլ ամսվա ընթացքում ելքագրվել է նաև 53 դիմումի պատասխան, որից 11 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, 9-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են, իսկ 33-ի դիմումների հարցը բավարարվել է համապատասխան ծառայություն մատուցելով (լսողական սարք, հաշմանդամի սայլակ և այլն): Ընդհանուր՝ 309 պատասխան:

Ելքագրված 256 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 182 (71%)-ը պարզաբանվել է, 46 (18%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 19-ը (7%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 9-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 58 (15%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 52 (13%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 45 (11%), պետական նպաստների 31 (8%), ավանդի փոխհատուցման 17 (4%), բնակարան հատկացնելու 15 (4%), աշխատանք տրամադրելու 13 (3%), աշխատանքային օրենսդրության 11 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (21%), պետական նպաստների 38 (20%), ավանդի փոխհատուցման 33 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 23 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 21 (11%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 21 (11%), աշխատանք տրամադրելու 3 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

 2017Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն 
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4218Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4615աճել է   397-ով 
2Պաշտոնական գրություններ3284Գրություններ3712որից՝ 27-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                         աճել է 428-ով                                   
 
3Ներքին փաստաշրջանառություն246Ներքին փաստաշրջանառություն218նվազել է 28-ով 
4Քաղաքացիների դիմումներ688Քաղաքացիների դիմումներ685նվազել է 3-ով 
 ա. Գրավոր դիմումներ553ա. Գրավոր դիմումներ492նվազել է 61-ով 
 բ. Բանավոր դիմումներ135բ. Բանավոր դիմումներ193աճել է 58-ով 
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը544Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը469նվազել է 75-ով 
 ա. Գրավոր դիմումներ105ա. Գրավոր դիմումներ43նվազել է 62-ով 
 բ. Բանավոր դիմումներ135բ. Բանավոր դիմումներ193աճել է 58-ով 
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      304գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      233նվազել է 71-ով 
6Հսկողական փաստաթղթեր164Հսկողական փաստաթղթեր216աճել է 52-ով 
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ29ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ35աճել է 6-ով 
       
       
       
 2017Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն 
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1063Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ982նվազել է 81-ով 
2Պաշտոնական գրություններ705Պաշտոնական գրություններ726որից՝ 18-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                       աճել   է 21-ով 
 
3Դիմումների պատասխաններ358Դիմումների պատասխաններ256նվազել է 102-ով 

       01.03.2018-31.03.2018

                                                        ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 2018թ. մարտ ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4913 փաստաթուղթ, որից 3726 գրություն, 33 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 941 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 213 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1217:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 628 քաղաքացի, որից 223-ը ներկայացրել է բանավոր դիմում, 101-ը՝ գրավոր դիմում, 304-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում գրանցվել է 941 դիմում, որից 718-ը գրավոր է, 223-ը՝ բանավոր: Ստացված գրավոր դիմումներից 561-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 157-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված գրավոր դիմումներից 121-ը՝ (17%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր), իսկ 176-ը դեռևս գտնվում են ընթացքի մեջ:

Մարտ ամսվա ընթացքում ուսումնասիրվել ու ելքագրվել է քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմումների 343 պատասխան, որից 303-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, 27 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 13-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 90 (15%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 68 (11%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 64 (11%), պետական նպաստների 61 (10%), ավանդի փոխհատուցման 46 (8%), աշխատանքային օրենսդրության 17 (3%), աշխատանք տրամադրելու 16 (3%), բնակարան հատկացնելու 16 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 54 (24%), պետական նպաստների 40 (18%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 40 (18%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 38 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 30 (13%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 10 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1298 փաստաթուղթ՝ որից 63 մշակված օրենսդրական ակտ, 932 գրություն, 303 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 303 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 227 (75%)-ը պարզաբանվել է, 43 (14%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 17-ը (6%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 16-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Մարտ ամսվա ընթացքում նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

 2017Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն 
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5390Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4913նվազել է 477-ով 
2Պաշտոնական գրություններ4019Գրություններ3759որից՝ 33-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                           նվազել է 260-ով                                 
 
3Ներքին փաստաշրջանառություն226Ներքին փաստաշրջանառություն213նվազել է 13-ով 
4Քաղաքացիների դիմումներ1145Քաղաքացիների դիմումներ941նվազել է 204-ով 
 ա. Գրավոր դիմումներ864ա. Գրավոր դիմումներ718նվազել է 146-ով 
 բ. Բանավոր դիմումներ281բ. Բանավոր դիմումներ223նվազել է 58-ով 
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը783Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը628նվազել է 155-ով 
 ա. Գրավոր դիմումներ122ա. Գրավոր դիմումներ101նվազել է 21-ով 
 բ. Բանավոր դիմումներ281բ. Բանավոր դիմումներ223նվազել է 58-ով 
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      380գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      304նվազել է 76-ով 
6Հսկողական փաստաթղթեր270Հսկողական փաստաթղթեր288աճել է 18-ով 
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ52ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ73աճել է 21-ով 
 2017Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն 
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1396Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1298նվազել է 98-ով 
2Պաշտոնական գրություններ822Պաշտոնական գրություններ995որից՝ 63-օրենսդրական ակտի նախագիծ                                   աճել   է 173-ով 
 
3Դիմումների պատասխաններ574Դիմումների պատասխաններ303նվազել է 271-ով 

01.02.2018-28.02.2018

                                                      ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      2018թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4747 փաստաթուղթ, որից 3564 գրություն, 29 իրավական ակտի նախագիծ, 885 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 269 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 742:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 686 քաղաքացի, որից 81-ը ներկայացրել է գրավոր, 270-ը՝ բանավոր դիմում, 335-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում գրանցվել է 885 դիմում, որից 615-ը գրավոր է, 270-ը՝ բանավոր: Ստացված դիմումներից 466-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 149-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված դիմումներից 215-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, 275ին տրվել է համապատասխան ընթացք, իսկ 108-ը՝ (18%) պատասխան չակնկալող դիմումներն են (համակարգի աշխատակիցներ, հաշվետվություն, հրավեր):

Պատասխան ակնկալող գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 74 (15%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 60 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 56 (11%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 55 (11%), ավանդի փոխհատուցման 35 (7%), աշխատանք տրամադրելու 23 (5%), աշխատանքային օրենսդրության 14 (3%), բնակարան հատկացնելու 12 (2%) վերաբերյալ դիմումները:     Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 66 (24%), պետական նպաստների 49 (18%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 49 (18%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 27 (10%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 23 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների 17(6%) և աշխատանք տրամադրելու 5 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 1208 փաստաթուղթ՝ որից 43 մշակված իրավական ակտ, 890 գրության, 275 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 275 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 192 (70%)-ը պարզաբանվել է, 39 (14%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 19-ը (7%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 25-ին (9%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի և աշխատակազմի ղեկավարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

 2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4768Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4747նվազել է 21-ով
2Պաշտոնական գրություններ3592Գրություններ3593որից՝ 29-օրենսդրական   ակտի նախագիծ                                         աճել է 1-ով        
3Ներքին փաստաշրջանառություն188Ներքին փաստաշրջանառություն269աճել է 81-ով
4Քաղաքացիների դիմումներ988Քաղաքացիների դիմումներ885նվազել է 103 -ով
 ա. Գրավոր դիմումներ722ա. Գրավոր դիմումներ615նվազել է 107 -ով
 բ. Բանավոր դիմումներ266բ. Բանավոր դիմումներ278աճել է 12 -ով
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը749Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը686նվազել է 63-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ104ա. Գրավոր դիմումներ81նվազել է 23-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ266բ. Բանավոր դիմումներ270աճել է 4 -ով
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      379գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      335նվազել է 44-ով
6Հսկողական փաստաթղթեր225Հսկողական փաստաթղթեր214նվազել է 11-ով
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ37ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ60աճել է 23-ով
      
      
 2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ   ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1102Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1208աճել է 106-ով
2Պաշտոնական գրություններ733Պաշտոնական գրություններ933որից՝ 43-օրենսդրական   ակտի նախագիծ աճել է 200-ով
3Դիմումների պատասխաններ369Դիմումների պատասխաններ275նվազել է 94-ով

01.01.2018-31.01.2018

                                                  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

      2018թ. հունվար ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

2018թ. հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4189 փաստաթուղթ, որից 3309 գրություն, 23 օրենսդրական ակտի նախագիծ, 700 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 157 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ: Ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 827:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 619 քաղաքացի, որից 73-ը ներկայացրել է գրավոր, 220-ը՝ բանավոր դիմում, 326-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում գրանցվել է 700 դիմում, որից 480-ը գրավոր է, 220-ը՝ բանավոր: Ստացված դիմումներից 609-ը ներկայացվել է քաղաքացիներից, 91-ը իրավաբանական անձանցից: Նշված դիմումներից 128-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, 234ին տրվել է համապատասխան ընթացք, իսկ 98-ը՝ (20%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 59 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 51 (11%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 42 (9%),պետական նպաստների 38 (8%), ավանդի փոխհատուցման 25 (5%), աշխատանք տրամադրելու 20 (4%), աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 12 (3%), բնակարան հատկացնելու 8 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 50 (23%), ավանդի փոխհատուցման 45 (20%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 38 (17%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 33 (15%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 26 (12%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 10 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 931 փաստաթուղթ՝ որից 28 մշակված իրավական ակտ, 669 գրության, 234 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 234 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 209 (89%)-ը պարզաբանվել է, 9 (4%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ:

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4096Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4189աճել է 93-ով
2Պաշտոնական գրություններ3185Գրություններ3332աճել է 147-ով
330923 -իրավական ակտի նախագիծ
3Ներքին փաստաշրջանառություն202Ներքին փաստաշրջանառություն157նվազել է 45-ով
4Քաղաքացիների դիմումներ709Քաղաքացիների դիմումներ700նվազել է 9-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ490ա. Գրավոր դիմումներ480նվազել է 10-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ219բ. Բանավոր դիմումներ220աճել է 1-ով
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը584Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը619աճել է 35-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ73ա. Գրավոր դիմումներ73անփոփոխ
 բ. Բանավոր դիմումներ219բ. Բանավոր դիմումներ220աճել է 1-ով
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      292գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      326աճել է 34-ով
6Հսկողական փաստաթղթեր169Հսկողական փաստաթղթեր188աճել է 19-ով
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ47ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ42նվազել է 5-ով
      
      
 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ   ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1006Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ931նվազել է 75-ով
2Պաշտոնական գրություններ721Պաշտոնական գրություններ697նվազել է 24-ով
3Դիմումների պատասխաններ285Դիմումների պատասխաններ234նվազել է 51-ով