Հաշվետվություններ/Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչություն

2021 թ. հաշվետվություններ

«Սպիտակի հելսինկյան խումբ» ՀԿ

«Ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ» ՀԿ

«Մայրի» ՀԿ

«Ձեզ համար» ՀԿ

«Աստղավարդ» ՀԿ

«Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ

«Երեխաների աջակցության հիմնադրամ»

«Մանկական զարգացման հիմնադրամ»

«Ընտանիք և համայնք» ՀԿ

«ՍՕՍ մանկական գյուղեր» ՀԿ

«Դու մենակ չես» ՀԿ

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ –հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում» ՀԿ 

«Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ»

«Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ

«Հայաստանում Հայկական Միջազգային Բժշկական հիմնադրամ»

«Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» ՀԿ  

«Խնամք» ՀԿ

«Մանկական զարգացման հիմնադրամ»

«Ջերմիկ անկյուն» հիմնադրամ

«Երեխաների աջակցության կենտրոն» ՀԿ

«ՍՕՍ մանկական գյուղեր» ՀԿ

«Առավոտ» ՀԿ

«Հայկական Կարիտաս» ՀԿ

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ

«Կանանց հզորացման կենտրոն» ՀԿ

«Լիարժեք կյանք» ՀԿ

«Աստղացոլք» ՀԿ

«Վորլդ Վիժն Հայաստան» ՀԿ

«Սոսե» ՀԿ

«Մարտունու կանաց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ

«Կանանց իրավունքների կենտրոն» ՀԿ

«Թալին – Հույս» ՀԿ

«Երիտասարդական ավանգարդ» ՀԿ

«Երիտասարդ Տավուշ» ՀԿ

«Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ

«Արևամանուկ» ՀԿ

«Փրկություն» ՀԿ

«Վանաձորի տարեցների տուն» ՀԿ