Հաշվետվություններ/Հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչություն

2021թ. հաշվետվություններ

«Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ»

«Վանաձորի տարեցների տուն»

«Լիարժեք կյանք»՝ հուլիս

«Առաքելություն Հայաստան (Երևան՝ հուլիս)

«Առաքելություն Հայաստան (Կոտայքի մարզ՝ հուլիս)

«Առաքելություն Հայաստան (Շիրակի մարզ՝ հուլիս)

«Վանաձորի տարեցների տուն» (հուլիս)

«Հանս Քրիտիան Կոֆոեդ» (հուլիս)

«Հայկական Կարիտաս» (Արարատի մարզ՝ հուլիս)

«Հայկական Կարիտաս» (Լոռու մարզ՝ հուլիս)

«Հայկական Կարիտաս» (Գեղարքունիքի մարզ՝ հուլիս)

«Առաքելություն Հայաստան» (Կոտայքի մարզ՝ հուլիս)

«Առաքելություն Հայաստան» (Սյունիք՝ հուլիս)

«Առաքելություն Հայաստան» (Արարատի մարզ՝ հուլիս)

«Առաքելություն Հայաստան» (Լոռու մարզ՝ հուլիս)

«Առաքելություն Հայաստան» (Երևան՝ հուլիս)

«Առաքելություն Հայաստան» (Շիրակի մարզ՝ հուլիս)

«Առաքելություն Հայաստան» (Սյունիքի մարզ՝ հուլիս)

«Առաքելություն Հայաստան» (Գեղարքունիքի մարզ՝ հուլիս)

«Ձեզ համար» ՀԿ

«Մանկական զարգացման հիմնադրամ»

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն»

«Առավոտ»

«Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ»

«Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ»

«Լիարժեք կյանք»

«Խնամք»

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն»

«Աստղավարդ»

«Առավոտ» ԲՀԿ

«Լիարժեք կյանք»

«Առավոտ» ԲՀԿ

«Մանկական զարգացման հիմնադրամ»

«Լիարժեք կյանք»

«Արաբկիր» ԲՀ

«Աստղավարդ»

«Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ» 

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն»

Կարիտաս 2

Կարիտաս 1

Աստղացոլք

Վանաձորի տարեցների տուն

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ – եռամսյակային հաշվետվություն

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ – եռամսյակային հաշվետվություն

Դրամաշնորհային պայմանագրի հիման վրա տրամադրվող ծառայությունների հաշվետվություններ

2018թ. հաշվետվություններ

01.04.2018-30.04.2018

2017թ. հաշվետվություններ

01.08.2017-31.08.2017
01.07.2017-31.07.2017
01.02.2017-28.02.2017
01.01.2017-31.01.2017

2016թ. հաշվետվություններ
01.12.2016-31.12.2016
01.11.2016-30.11.2016
01.10.2016-31.10.2016
01.09.2016-30.09.2016
01.08.2016-31.08.2016
01.06.2016-30.06.2016
01.05.2016-31.05.2016
01.04.2016-30.04.2016
01.03.2016-31.03.2016
01.02.2016-29.02.2016
01.01.2016-31.01.2016