Սոցիալական փաթեթ/Հարցեր և պատասխաններ

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում պետական աշխատողների համար նախատեսված սոցիալական փաթեթը: Ո՞րն է ծրագրի նպատակը

Ի՞նչ ծառայություններ է ներառում սոցիալական փաթեթը:

Որքա՞ն է սոցիալական փաթեթի սահմանաչափը (գումարը):

Ովքե՞ր են համարվում աշխատողի ընտանիքի անմիջական անդամներ:

Արդյո՞ք հղիության և ծննդաբերության կամ մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդում գտնվող անձինք օգտվում են սոցիալական փաթեթից։

Արդյո՞ք ժամանակավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք օգտվում են սոցիալական փաթեթից:

Որքա՞ն է սոցփաթեթի ամսական սահմանաչափը մեկ անձի հաշվով։ Եթե աշխատողի դրույքը (աշխատաժամանակը) պակաս է մեկ դրույքից (նորմալ աշխատաժամանակից), ապա սոցիալական փաթեթից օգտվելու ինչպիսի՞ սահմանաչափ է կիրառվում նրա համար։ Ինչպե՞ս է հաշվարկվում և փոխանցվում սոցփաթեթի գումարներն այն դեպքում, երբ սոցփաթեթի շահառուն մեկ սոցփաթեթի շահառու կազմակերպությունից մեկ ամսվա ընթացքում ընդունվում (տեղափոխվում) է մեկ այլ սոցփաթեթի շահառու կազմակերպությունում աշխատանքի:

Ինչպե՞ս է հատկացվում սոցիալական փաթեթը:

Ե՞րբ է կատարվում սոցիալական փաթեթի գումարի փոխանցումը:

Կարելի՞ է արդյոք փոխել սոցիալական փաթեթի հաշիվը:

Սոցիալական փաթեթի հաշվում առկա դրամական միջոցները  ո՞ր դեպքերում է հնարավոր կանխիկացնել:

Աշխատանքից ազատման դեպքում ո՞րն է համարվում սոցիալական փաթեթի դադարեցման ամիս:

Աշխատանքից ազատվելու (կամ այլ պատճառով սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքի դադարեցման) դեպքում սոցփաթեթի հաշվում մնացած (կուտակված) գումարը ինչպե՞ս է օգտագործվում:

Հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման ծառայությունից ո՞վ իրավունք ունի օգտվելու:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են հարկավոր հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման ծառայությունից օգտվելու համար:

Ի՞նչ պայմաններ են սահմանված ուսման վճարի փոխհատուցման ծառայությունից օգտվելու համար:

Ո՞ր զբոսաշրջային օպերատորներն են ընգրկված հանգստի ապահովումը կազմակերպող ծառայությունների ցանկում։ Ո՞րն է սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայությունների մատուցման ընթացակարգը:

Ինչպե՞ս է փոխվում սոցիալական փաթեթի գումարի չափը աշխատողի դրույքի փոփոխման դեպքում:

Եթե աշխատողը տվյալ բյուջետային տարում չի օգտվում սոցիալական փաթեթով իրեն հասանելիք գումարներից, ի՞նչ են լինում այդ գումարները:

Համատեղությամբ աշխատողներն օգտվու՞մ են արդյոք սոցիալական փաթեթից և ինչպե՞ս է հաշվարկվում նրանց սոցիալական փաթեթի սահմանաչափը:

Արդյո՞ք սոցփաթեթի իրավունքը կասեցվում է կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունենալու դեպքում:

Ե՞րբ կարող է սոցիալական փաթեթի շահառուն օգտվել պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննությունից:

Գործուղման մեկնած աշխատողին տրամադրվու՞մ է արդյոք սոցիալական փաթեթ: